Άξονες στρατηγικής ανάπτυξης του ΤΑΠ

 

Το ΤΑΠ ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζει τους βασικούς μακροχρόνιους στόχους και σκοπούς του και υιοθετεί μια σειρά πράξεων για την πραγματοποίηση αυτών των σκοπών. 

Βασική αποστολή του αποτελεί η ανταπόκριση στις προσδοκίες των επισκεπτών τόσο στους αρχαιολογικούς χώρους/μουσεία όσο και στα πωλητήρια ειδών μέσα από την παροχή υπηρεσιών και την πώληση ειδών υψηλής ποιότητας καθώς και η αύξηση των εσόδων από εισιτήρια και υπηρεσίες. 

???????????????????????????????

Στόχος του ΤΑΠ είναι η συνεχής βελτίωση του όσον αφορά

 • την εύρυθμη είσοδο των επισκεπτών,
 • τη διασφάλιση των εσόδων από τα εισιτήρια και τα πωλητήρια,
 • τη διαρκή βελτίωση των τεχνικών υποδομών στους αρχαιολογικούς χώρους και
 • την υποστήριξη του αρχαιολογικού, του μελετητικού έργου και των εκδόσεων.
 • Τέλος στους στόχους του εμπεριέχεται και η επιτάχυνση των αποζημιώσεων για τις απολλοτριώσεις.

Το ΤΑΠ έχει ένα μεγάλο και σημαντικό έργο να επιτελέσει για την αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και πρέπει να εστιάσει

 • στην δημιουργία μιας σταθερής βάσης με σειρά μέτρων και δρασεων που καλείται να εφαρμοσει το νέο ΔΣ, σε απόλυτη προτεραιότητα για την θωράκιση των εσόδων του.  Επίσης χρειάζεται
 • να προχωρήσει σε στρατηγικές και πολιτικές ανάπτυξης στους βασικούς άξονες αξιοποίησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με
 • την διαμόρφωση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την αυξηση των εσόδων της επισκεψιμότητας στους αρχαιολογικούς μας χώρους και στα μουσεία μας με χρήση νέων τεχνολογιών στα εισιτήρια (ηλεκτρονικό εισιτήριο)
 • την ανάπτυξη σύγχρονης και δυναμικής στρατηγικής προώθησης των εκμαγείων μας και των εκδόσεών μας στον υπόλοιπο κόσμο, μέσα από το ηλεκτρονικό εμπόριο που θα υλοποιήσει η νέα διοικηση του ΤΑΠ με απόλυτη προτεραιότητα στο επόμενο τετράμηνο.???????????????????????????????

Στο πλαίσιο λοιπόν της Στρατηγικής του Υπουργείου Πολιτισμού  για την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η νέα διοίκηση του ΤΑΠ δημιούργησε έναν Οδικό Χάρτη με Δράσεις, δίνοντας προτεραιότητα στην υλοποίηση των  απαιτούμενων διορθωτικών κινήσεων που αφορούν στους 4 βασικούς άξονες του ΤΑΠ:

α/ Εισιτήρια

          β/ Πωλητήρια

          γ/ Αναψυκτήρια

          δ/ Υποστήριξη του αρχαιολογικού έργου

(μελέτες, εκδόσεις και απαλλοτριώσεις) 

???????????????????????????????

‘Αξονας α: Εισιτήρια

1.Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εισιτήριου με στόχο τη δημιουργία μηχανισμού διασφάλισης εσόδου και απρόσκοπτης πρόσβασης στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μνημεία μας. Η δωρεά του ΙΣΝ και της ΕΤΕ αφορά στην δημιουργία εγκατάσταση και λειτουργία:

α/Συστήματος  e-ticketing που καλύπτει κεντρικά την έκδοση εισιτηρίων από πολλαπλά κανάλια πώλησης, καθώς και την λειτουργία των εκδοτηρίων εισιτηρίων.

β/Σύστημα access control που καλύπτει τις ανάγκες ελέγχου πρόσβασης στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους και αποτελείται από τουρνικέ και φορητές συσκευές επικύρωσης.

 • σε 7 σημεία στην Αθήνα (Ακρόπολη και κλιτύες, Ολυμπιείο, Κεραμεικό, Αρχαία Αγορά, Ρωμαϊκή Αγορά, Βιβλιοθήκη Αδριανού, Λύκειο Αριστοτέλους)
 • σε 2 σημεία στην Κνωσσό και στο Μουσείο Ηρακλείου και
 • σε 2 σημεία στην Αρχαία Μεσσήνη και στο Μουσείο.???????????????????????????????

Το νέο ΔΣ αποφάσισε στις 21 Νοεμβρίου και σε απόλυτη προτεραιότητα από τον διορισμό της νέας προέδρου στις 8 Νοεμβρίου 2017  τον, εκκρεμούντα από τον Ιούνιο του 2007, ορισμό δύο εκπροσώπων ώστε να γίνει εφικτή η Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου στις  6 Δεκεμβρίου 2017.

Στην πενταμελή Επιτροπή παρακολούθησης μετέχουν επίσης δύο εκπρόσωποι της ΕΤΕ και ένας  εκπρόσωπος του ΙΣΝ.

???????????????????????????????

Την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου έγινε η δεύτερη συνεδρίαση με τον ανάδοχο και όλους τους εμπλεκόμενους του έργου, την Cosmote, που επελέγει από τις διαδικασίες προκήρυξης των δωρητών (ΕΤΕ και ΙΣΝ).

Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου ξεκινούν οι, πρόσφατα συγκροτηθείσες, ομάδες εργασίας. Το πλάνο Υλοποίησης  έχει στόχο την πιλοτική λειτουργία του ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε 5 μήνες. 

Ο  Άξονας των εσόδων από εισιτήρια παραμένει ευάλωτος λόγω πολλών προβλημάτων που διαπιστώθηκαν, καταγράφηκαν και επικοινωνήθηκαν στην προηγούμενη διοίκηση από ομάδα συμβούλων, ήδη από το 2016, και παραμένουν σε μηδενικό ποσοστό επίλυσής του.

Ειδικότερα στην παρακολούθηση του κυκλώματος των εισιτηρίων η μελέτη ανέδειξε 20 και πλέον κενά και σφάλματα στην διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

Η διοίκηση έχει θέσει σαν άμεση προτεραιότητά της την ενασχόλησή της με την επίλυση των λανθασμένων διαδικασιών, χωρίς να περιμένει το νέο οργανόγραμμα  ή νέο μηχανογραφικό.

???????????????????????????????

 1. Πολιτιστικές διαδρομές: Στοχεύουμε μέσα από τον σχεδιασμό πολιτιστικών διαδρομών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και το Υπουργείο Τουρισμού, να δημιουργήσουμε συνθήκες ενίσχυσης της επισκεψιμότητας των μεμονωμένων επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους όπως η Αρχαία Μεσσήνη, ο Μυστράς, το Παλάτι του Νέστορα κ.α. που δεν είναι σήμερα στα 50 πρώτα σημεία προτίμησης. Το ίδιο χαμηλή επισκεψιμότητα έχουμε και στην Ελευσίνα που θα έχει την παγκόσμια προσοχή σε δύο χρόνια σαν Πολιτιστική Πρωτεύουσα.???????????????????????????????

Άξονας β: Πωλητήρια

Παρά την αύξηση της επισκεψιμότητας κατά 16% οι πωλήσεις των πωλητήριων παρουσιάζουν μηδενική αύξηση και παραμένουν με έσοδα χαμηλότερα από 4 εκατομμύρια ετησίως, με ποσό ανά επισκέπτη στο 0.3 ευρώ όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το ποσό αυτό είναι υπέρ δεκαπλάσιο. 

Στην παρούσα φάση, υφίσταται σημαντική αδυναμία στη λειτουργία των πωλητηρίων μας. 

???????????????????????????????

Επιγραμματικά οι ελλείψεις αφορούν:

α) έλλειψη σύνδεσης των πωλητηρίων με την κεντρική αποθήκη.

β) έλλειψη ανάρτησης των νέων ειδών στην ιστοσελίδα του ΤΑΠΑ .Η επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΠΑ δεν έχει ανανεωθεί με τα σημερινά είδη προς πώληση. Αντίθετα, είναι αναρτημένα είδη που είτε έχουν καταργηθεί είτε έχουν εξαντληθεί και δεν προβλέπεται η εκ νέου προμήθειά τους.

γ) έλλειψη δυνατότητα αγοράς τους μέσω διαδικτύου.

->Δεν ενεργοποιήθηκε το επιδοτηθέν από ΕΣΠΑ πρόγραμμα για το ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce που παραδόθηκε στο ΤΑΠ τον Νοέμβριο του 2015.

Δεν παρέχεται η δυνατότητα να αγοραστούν από την ιστοσελίδα (on-line πωλήσεις) τα επιθυμητά είδη και να αποσταλούν στον πελάτη απευθείας στο χώρο του.

Οι ως άνω σημαντικές ελλείψεις καθώς και άλλα κενά και σφάλματα σε 30 και πλέον ακόμα περιοχές του κυκλώματος των πωλητηρίων αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για την νέα διοίκηση και έχει ήδη δημιουργήσει  πλάνο ενεργειών.

???????????????????????????????

Πέραν όμως της δημιουργίας μιάς σταθερής βάσης το πλάνο Ανάπτυξης  των πωλητηρίων μας περιλαμβάνει

 1. Διαδικτυακή πώληση προϊόντων (e-commerce)

Προχωράμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα με εξορθολογισμό της υπάρχουσας περιορισμένης σε αυτή τη φάση  λίστας των προϊόντων μας.

 • Στον επόμενο μήνα προκηρύσσουμε συνεργασία με τράπεζα και μεταφορική.
 • Στο επόμενο τρίμηνο η ηλεκτρονική πώληση των εκμαγείων μας και αντιγράφων μας και αποστολή τους θα ειναι εφικτή.
 • Ηδη η Διεύθυνση εκδόσεων με τις υψηλής ποιότητας εκδόσεις της παρέχει δυνατότητα ψηφιοποιημένων εκδόσεων.
 1. Σύγχρονη και δυναμική στρατηγική προώθησης πολιτιστικών προιόντων σε βασικές ομάδες.

Βιβλία και εκδόσεις

Κοσμήματα

Εκμαγεία και συλλεκτικά είδη όπως εικόνες και

νομίσματα

Παιδικά (βιβλία, puzzle κλπ)

Είδη γραφείου

Λοιπά χρηστικά είδη

 

 1. Πολιτική Προβολής με καταλόγους και newsletters.

 

 1. Αναβάθμιση των υποδομών των πωλητηρίων μας με Η/Υ και POS (Απρ 2018)

 

 1. Συστήματά ασφάλειας με κάμερες για την προστασία των εσόδων μας αλλά και των διαχειριστών μας (Απρ 2018)

 

 1. Χρήση γραμμικών κωδικών (barcodes) ( Ιουν 2018)

 

 1. Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και ανάδειξη της ταυτότητας και δημιουργίας.???????????????????????????????

Άξονας γ: Αναψυκτήρια

Για την διασφάλιση της εμπειρίας του επισκέπτη το ΤΑΠ έχει στους σκοπούς του την εκμίσθωση Αναψυκτηρίων.

 • Από το τέλος του 2015 και μέχρι σήμερα 9 μεγάλα Αναψυκτήρια μεταξύ αυτών της Ολυμπίας, του Ηρακλείου της Λίνδου , της Θεσσαλονίκης, των Μαλλίων έκλεισαν.
 • Σε άλλα 12 Αναψυκτήρια έχουν λήξει οι συμβάσεις χωρίς να έχουν είτε ανανεωθεί είτε επαναπροκηρυχθεί.
 • Επίσης 45 άλλα αναψυκτήρια μικρά η μεσαία παραμένουν εδώ και χρόνια κενά χωρίς πλάνο αξιοποίησης.
 • Οι δύο προκηρύξεις του 2017 ήταν άγονες, εξετάζουμε τις αιτίες αδυναμίας να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές και σχεδιάζετε άμεσα νέα προκήρυξη. ???????????????????????????????

Άξονας δ: Υποστήριξη του αρχαιολογικού έργου (μελέτες, εκδόσεις και απαλλοτριώσεις)

1 .Μελέτες και Εκδόσεις

Το έργο της Διεύθυνσης Δημοσιευμάτων υποστηρίζει το έργο της Αρχαιολογικής Επιστημονικής κοινότητας μέσα από ένα εύρος δράσεων που περιλαμβάνει την επιμέλεια, μελέτη και έκδοση

 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Αρχαιολογικόν Δελτίον Χρονικά,

Αρχαιολογικόν Δελτίον Μελέτες

 • ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
 • KΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
 • ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ
 • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

2 .Απαλλοτριώσεις

Για το έτος 2016 εκταμιεύτηκε για πληρωμή απαλλοτριώσεων το ποσό των  8.564.604,24   ευρώ και για το έτος 2017 το ποσό των  4.484.572,13 ευρώ.

 

???????????????????????????????

???????????????????????????????

 

Αυστηρά για…ασυνήθιστους

Ο Τιμ Μπάρτον, δημιουργός των πιο αγαπημένων μας «περίεργων» κινηματογραφικών χαρακτήρων, παρουσιάζει με ατελείωτη φαντασία και τρυφερότητα τον πιο ασυνήθιστο κόσμο που έχετε δει ποτέ.  ...