Ανακοίνωση του Συλλόγου Συνθετών και Στιχουργών “ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ”

 

Στη Γενική Συνέλευση του ΜΕΤΡΟΝ στις 22/2 οι συνθέτες και στιχουργοί μέλη του σωματείου “ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ” αποφάσισαν με πλειοψηφία 36 προς 29 και 3 λευκά υπέρ της εισήγησης του Παναγιώτη Καλατζόπουλου ότι η αναγκαία συνθήκη εμπιστοσύνης προς την διοίκηση της ΑΕΠΙ έχει τραυματιστεί ανεπανόρθωτα και δεν μπορεί να υπάρξει καμία περαιτέρω άμεση επαφή μαζί της. Οι προτάσεις και οι επιστολές της κρίνονται από το σώμα αναξιόπιστες και αφερέγγυες.
Ζητούμε από την Πολιτεία να προβεί αμέσως στο διορισμό επιτρόπου εξυγίανσης κατά τα πρότυπα του τραπεζικού δικαίου ο οποίος θα αναλάβει την διοίκηση της ΑΕΠΙ με σκοπό την διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της, την εξυγίανσή της και τον σταδιακό μετασχηματισμό της σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που θα ελέγχεται από τους δημιουργούς – μέλη του.

Βράβευση 3ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης

Η Βιβλιοθήκη Σπάρτου διοργανώνει εκδήλωση για να τιμήσει τους βραβευθέντες και διακριθέντες του 3ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης. Ταξιδεύει στην Αθήνα, στην έδρα της Ιστορικής Εταιρίας ...