Διορισμός Δ.Σ. Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (με αριθμό ΦΕΚ 72/ΥΟΔΔ/15.2.2019) η απόφαση της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μυρσίνης Ζορμπά, για τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ).

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της ΚΣΟΤ έχει ως εξής:

  1. Ευάγγελος Χατζησίμος, λυρικός καλλιτέχνης (Πρόεδρος)

  2. Κανέλλα Εξαρχάκου, νομικός (Αντιπρόεδρος)

  3. Αλέξανδρος Ευκλείδης, σκηνοθέτης (μέλος)

  4. Αλέξανδρος Σαρηβαλάσης, δικηγόρος (μέλος)

  5. Μαρία Γοργία, χορογράφος (μέλος)

Η υπουργός Πολιτισμού ευχαρίστησε την πρόεδρο και τα μέλη του απελθόντος διοικητικού συμβουλίου για τη συνεργασία και για την αποφασιστική συνδρομή τους στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού οράματος της Σχολής. Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΚΣΟΤ καλείται να συνεχίσει με συνέπεια το έργο τους, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ανοιχτής δυναμικής εκπαίδευσης χορού, σε κλίμα δημιουργικότητας, συνεργασίας και διεθνούς διαλόγου.