Μια νέα πορεία επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού

Μια νέα πορεία επισκεπτών διαμορφώθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού με το έργο «Αποκατάσταση – Ανάδειξη ανακτόρου και αρχαιολογικού χώρου Κνωσού» ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το Σάββατο 17/9, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  Μαρία Βλαζάκη επισκέφτηκε τον χώρο μαζί με την Προϊσταμένη της Εφορείας Ηρακλείου  Βασιλική Συθιακάκη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού. Αριστέα Πλεύρη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων  Ιωάννη Αναστασάκη, και το επιστημονικό και φυλακτικό προσωπικό το υπεύθυνο για το έργο και τον χώρο. Η νέα πορεία αποδίδεται σήμερα στους επισκέπτες.knosos2

Η νέα πορεία, απόλυτα ενταγμένη στο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους τοπίο, ακολουθεί μια διαδρομή παράλληλη προς τη μεγάλη οδό που διασφάλιζε την πρόσβαση στο ανάκτορο από τη νότια ενδοχώρα, μέσω μιας «Οδογέφυρας» που ένωνε τις όχθες του ρέματος της «Βλυχιάς». Οι ταξιδιώτες, αφού πρώτα αναπαύονταν στο συγκρότημα γνωστό με την ονομασία «Καραβάν Σεράι» ή «Μινωικό Ξενώνα», διέρχονταν από την «Οδογέφυρα», εντυπωσιακό τεχνικό έργο, που ένωνε τις όχθες του ρέματος της «Βλυχιάς» και εισέρχονταν στο ανάκτορο μέσω της «Υπόστυλης Κλίμακας», μιας μεγαλοπρεπούς κατασκευής με σκαλοπάτια και κιονοστοιχία. Από εκεί ο επισκέπτης εισερχόταν στο ανάκτορο μέσω της «Υπόστυλης Κλίμακας», μιας μεγαλοπρεπούς κατασκευής με σκαλοπάτια και κιονοστοιχία.

knosos4

Στο πλαίσιο του έργου, τα παραπάνω μνημεία αποκαταστάθηκαν ώστε να γίνουν επισκέψιμα. Μέρος της πορείας είναι προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρία, ενώ κατά μήκος της έχουν τοποθετηθεί ενημερωτικές πινακίδες και πινακίδες Braille. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα πρόσθετης πληροφόρησης μέσω RQ Code για κινητές συσκευές. Οι παραπάνω εργασίες έρχονται να συμπληρώσουν τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.knosos3

Το έργο υλοποιήθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή Κνωσού με πρόεδρο τον  Νίκο Μίνω και υπό τη διεύθυνση αρχικά του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων και εν συνεχεία της ΚΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

knosos5