Πρόγραμμα προβολών Village Cinemas : 03-09/12/15

 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ : Village Renti

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 03/12/2015 – 09/12/2015

 

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .1 ‑ COMFORT

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.45‑22.45

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .2 ‑ COMFORT

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.30‑23.00

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .3

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΣΑΒ  : 20.50‑23.50

ΜΙΟΥΝ, Ο ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.10‑19.00 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 15.20‑17.10‑19.00 μεταγλ.

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 23.00

ΧΩΡΙΣ ΔΙΕΞΟΔΟ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 20.50

 

 

 

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .4

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ‑ DOLBY ATMOS

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 18.30‑21.20‑00.10 dolby atmos

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 15.40‑18.30‑21.20‑00.10 dolby atmos

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .5

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 19.20‑21.50‑00.20

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 16.50‑19.20‑21.50‑00.20

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .6

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 18.20‑21.00‑23.30

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 15.50 μεταγλ.

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .7

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 19.10‑22.00

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 16.20‑19.10‑22.00

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .8

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 18.30‑21.30

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .9

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 17.30‑20.00‑22.30

 

 

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .10 ‑ COSMOTE

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

FLOW FILM FESTIVAL

ΣΑΒ  : 23.00

SPECTRE

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 19.10‑22.10

ΣΑΒ  : 16.10‑19.10

ΚΥΡ  : 16.10‑19.10‑22.10

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .11

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

FLOW FILM FESTIVAL

ΣΑΒ  : 23.00

SPECTRE

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.50‑20.50‑23.50

ΣΑΒ  : 17.50

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .12

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.10‑23.10

ΠΑΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.50 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 15.30‑17.50 μεταγλ.

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .13

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 17.40‑20.30‑23.20

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .14

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.30‑22.20

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.30 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 15.30‑17.30

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .15

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 18.20‑21.10‑00.00

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .16

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

99 ΣΠΙΤΙΑ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 20.10‑22.30

ΣΑΒ  : 20.10

SPECTRE

ΣΑΒ  : 22.30

ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ (ΜΕΤ)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 18.10 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 16.10‑18.10 μεταγλ.

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .17

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΣΑΒ  : 22.20

THE REPUBLIC

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 20.00‑22.20

ΣΑΒ  : 20.00

Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ – ΠΙΝΑΤΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 18.00 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 16.00‑18.00 μεταγλ.

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .18

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.40

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 18.40 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 16.40‑18.40 μεταγλ.

ΠΟΡΦΥΡΟΣ ΛΟΦΟΣ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 23.00

 

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .19

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

MINIONS (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 18.10 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 15.50‑18.10 μεταγλ.

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ ΜΑΓΙΣΣΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.20‑23.10

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .20

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.50‑22.40

ΜΙΟΥΝ, Ο ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 18.00 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 16.00‑18.00 μεταγλ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ : Village Cinema Pagrati

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 03/12/201509/12/2015

 

VILLAGE 5 CINEMAS, ΠΑΓΚΡΑΤΙ ‑ Αίθουσα .1

Υμμητού 110 & Χρεμωνίδου,Εμπορικό κέντρο Millennium, Παγκράτι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 7566240

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.00‑22.50

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 18.00 μεταγλ.

VILLAGE 5 CINEMAS, ΠΑΓΚΡΑΤΙ ‑ Αίθουσα .2

Υμμητού 110 & Χρεμωνίδου,Εμπορικό κέντρο Millennium, Παγκράτι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 7566240

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.30‑23.30

Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ – ΠΙΝΑΤΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΕΤ  : 18.30 μεταγλ.

 

 

VILLAGE 5 CINEMAS, ΠΑΓΚΡΑΤΙ ‑ Αίθουσα .3 ‑ COSMOTE

Υμμητού 110 & Χρεμωνίδου,Εμπορικό κέντρο Millennium, Παγκράτι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 7566240

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.00

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 22.00

ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ (ΜΕΤ)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 17.00

VILLAGE 5 CINEMAS, ΠΑΓΚΡΑΤΙ ‑ Αίθουσα .4

Υμμητού 110 & Χρεμωνίδου,Εμπορικό κέντρο Millennium, Παγκράτι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 7566240

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 19.45‑22.20

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 17.10‑19.45‑22.20

VILLAGE 5 CINEMAS, ΠΑΓΚΡΑΤΙ ‑ Αίθουσα .5

Υμμητού 110 & Χρεμωνίδου,Εμπορικό κέντρο Millennium, Παγκράτι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 7566240

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ  : 21.10

ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΤΕΤ  : 21.10‑00.00

ΜΙΟΥΝ, Ο ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 19.15 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 17.20‑19.15 μεταγλ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ : Village At the Mall

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 03/12/201509/12/2015

 

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙ ‑ Αίθουσα .1

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

99 ΣΠΙΤΙΑ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 21.50

THE REPUBLIC

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 19.40

ΠΑΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.20 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 12.20‑14.50‑17.20 μεταγλ.

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .2

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 19.30‑22.30

ΜΙΟΥΝ, Ο ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 15.50‑17.40 μεταγλ.

ΚΥΡ  : 12.10‑14.00‑15.50‑17.40 μεταγλ.

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .3

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.10‑20.10‑23.00

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 14.20‑17.10‑20.10‑23.00

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .4

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ‑ DOLBY ATMOS

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 16.15‑19.10‑22.00 (dolby atmos)

ΚΥΡ  : 13.30‑16.15‑19.10‑22.00 (dolby atmos)

 

 

 

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .5 ‑ EUROPA HEINEKEN

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 15.00‑17.00 μεταγλ.

ΣΑΒ  : 13.00‑15.00‑17.00 μεταγλ.

ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 19.00‑21.30‑00.00

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .6 ‑ EUROPA

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.50 μεταγλ.

ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 20.00‑22.40

ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ (ΜΕΤ)

ΠΕΜ, ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 15.30 μεταγλ.

ΣΑΒ  : 13.30‑15.30 μεταγλ.

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .7 ‑ VMAX COSMOTE

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 18.00‑21.00‑00.10

ΜΙΟΥΝ, Ο ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 15.00 μεταγλ.

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .8

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 20.30‑23.30

Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ – ΠΙΝΑΤΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 16.30‑18.30 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 12.30‑14.30‑16.30‑18.30 μεταγλ.

 

 

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .9

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 18.20‑21.20‑00.20

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 16.00 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 13.45‑16.00 μεταγλ.

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .10

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 19.20‑22.20

Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ – ΠΙΝΑΤΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 15.20‑17.20 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 13.20‑15.20‑17.20 μεταγλ.

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .11

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

MINIONS (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 12.45‑15.10 μεταγλ.

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.30‑20.20‑23.10

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .12

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 15.40‑18.10‑20.45‑23.20

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 13.10‑15.40‑18.10‑20.45‑23.20

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .13 ‑ GOLD CLASS

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 19.15‑22.00

 

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .14 ‑ GOLD CLASS

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 23.00

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 20.00

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ : Village Cinema Cosmos

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 03/12/201509/12/2015

 

VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑίθουσα .1

11ο χλμ Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης ‑ Μουδανιών Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2310 487810

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

99 ΣΠΙΤΙΑ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 18.45

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 21.00‑23.50

ΠΑΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 13.30‑15.50 μεταγλ.

VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ‑ Αίθουσα .2

11ο χλμ Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης ‑ Μουδανιών Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2310 487810

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΚΥΡ  : 23.15

Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ – ΠΙΝΑΤΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.30 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 13.20‑15.20‑17.30 μεταγλ.

ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 20.30‑23.15

ΚΥΡ  : 20.30

 

VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑίθουσα .3

11ο χλμ Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης ‑ Μουδανιών Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2310 487810

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.00‑22.50

ΜΙΟΥΝ, Ο ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 18.00 μεταγλ.

ΣΑΒ  : 14.00‑16.00‑18.00 μεταγλ.

ΚΥΡ  : 12.00‑14.00‑16.00‑18.00 μεταγλ.

VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑίθουσα .4

11ο χλμ Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης ‑ Μουδανιών Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2310 487810

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

FLOW FILM FESTIVAL

ΚΥΡ  : 23.00

MINIONS (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΚΥΡ  : 12.30 μεταγλ.

ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.00‑19.30‑22.00

ΚΥΡ  : 17.00‑19.30

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 14.45 μεταγλ.

VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ‑ Αίθουσα .5

11ο χλμ Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης ‑ Μουδανιών Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2310 487810

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ‑ DOLBY ATMOS

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.45‑22.30 dolby atmos

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.45 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 13.40‑15.40‑17.45

VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ‑ Αίθουσα .6 ‑ VMAX COSMOTE

11ο χλμ Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης ‑ Μουδανιών Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2310 487810

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 18.30‑21.30‑00.30

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ  : 14.30‑16.30 μεταγλ.

ΚΥΡ  : 12.20‑14.30‑16.30 μεταγλ.

 

VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑίθουσα .7

11ο χλμ Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης ‑ Μουδανιών Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2310 487810

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 18.15‑21.15‑00.15

ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ (ΜΕΤ)

ΣΑΒ  : 14.15‑16.15 μεταγλ.

ΚΥΡ  : 12.15‑14.15‑16.15 μεταγλ.

VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ‑ Αίθουσα .8

11ο χλμ Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης ‑ Μουδανιών Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2310 487810

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 19.15‑22.15

ΚΥΡ  : 19.15

ΜΙΟΥΝ, Ο ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.15

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 13.00‑15.00‑17.15

ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΚΥΡ  : 22.15

VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑίθουσα .9 ‑ COMFORT

11ο χλμ Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης ‑ Μουδανιών Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2310 487810

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.50‑23.20

VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ‑ Αίθουσα .10 ‑ COMFORT

11ο χλμ Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης ‑ Μουδανιών Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2310 487810

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 23.00

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.10

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ : Village Cinema Volos

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 03/12/201509/12/2015

 

VILLAGE 4 CINEMAS, ΒΟΛΟΣ ‑ Αίθουσα .1

Γιαννιτσών & Κρέοντος, Παλαιά Βόλου Τηλέφωνο Πληροφοριών: 24210 94600

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.10‑23.00

ΜΙΟΥΝ, Ο ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 18.00 μεταγλ.

VILLAGE 4 CINEMAS, ΒΟΛΟΣ ‑ Αίθουσα .2 ‑ COSMOTE

Γιαννιτσών & Κρέοντος, Παλαιά Βόλου Τηλέφωνο Πληροφοριών: 24210 94600

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.40‑22.30

Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ – ΠΙΝΑΤΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΚΥΡ, ΤΕΤ  : 17.40 μεταγλ.

VILLAGE 4 CINEMAS, ΒΟΛΟΣ ‑ Αίθουσα .3

Γιαννιτσών & Κρέοντος, Παλαιά Βόλου Τηλέφωνο Πληροφοριών: 24210 94600

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 18.45‑21.45

ΣΑΒ  : 21.45

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΚΥΡ, ΤΕΤ  : 16.45 μεταγλ.

VILLAGE 4 CINEMAS, ΒΟΛΟΣ ‑ Αίθουσα .4

Γιαννιτσών & Κρέοντος, Παλαιά Βόλου Τηλέφωνο Πληροφοριών: 24210 94600

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 18.10‑20.45‑23.30

ΣΑΒ  : 19.50‑22.45

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ : Village Cinema Faliro

ΠΕΡΙΟΔΟΣ :03/12/201509/12/2015

 

VILLAGE 9 CINEMAS, ΦΑΛΗΡΟ ‑ Αίθουσα .1

Παλαιά Λεωφ.Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.20‑23.10

Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ – ΠΙΝΑΤΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 18.00 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 16.00‑18.00 μεταγλ.

VILLAGE 9 CINEMAS, ΦΑΛΗΡΟ ‑ Αίθουσα .2

Παλαιά Λεωφ.Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 21.30

ΜΙΟΥΝ, Ο ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.50‑19.40 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 16.10 μεταγλ.

ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 18.50

VILLAGE 9 CINEMAS, ΦΑΛΗΡΟ ‑ Αίθουσα .3 ‑ EUROPA

Παλαιά Λεωφ.Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 19.10‑22.10

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 19.00‑22.10

ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ (ΜΕΤ)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.10 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 16.50 μεταγλ.

 

VILLAGE 9 CINEMAS, ΦΑΛΗΡΟ ‑ Αίθουσα .4

Παλαιά Λεωφ.Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 18.45‑21.45

ΠΑΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 16.20 μεταγλ.

VILLAGE 9 CINEMAS, ΦΑΛΗΡΟ ‑ Αίθουσα .5

Παλαιά Λεωφ.Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 17.00

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 22.30

ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.00

VILLAGE 9 CINEMAS, ΦΑΛΗΡΟ ‑ Αίθουσα .6

Παλαιά Λεωφ.Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.40‑23.30

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 18.20 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 16.15‑18.20 μεταγλ.

VILLAGE 9 CINEMAS, ΦΑΛΗΡΟ ‑ Αίθουσα .7 ‑ VMAX COSMOTE

Παλαιά Λεωφ.Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

ΜΙΟΥΝ, Ο ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 17.10‑19.10 μεταγλ.

ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 18.30‑21.10‑23.50

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 21.10‑23.50

VILLAGE 9 CINEMAS, ΦΑΛΗΡΟ ‑ Αίθουσα .8 ‑ GOLD CLASS

Παλαιά Λεωφ.Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.00‑21.30

 

VILLAGE 9 CINEMAS, ΦΑΛΗΡΟΑίθουσα .9 ‑ GOLD CLASS

Παλαιά Λεωφ.Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.50‑22.40

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ : Village Cinema Ag Demetrios

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 03/12/201509/12/2015

 

VILLAGE ATHENS METRO MALL, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ‑ Αίθουσα .1

Λ.Βουλιαγμένης 276 Αγ.Δημήτριος Τκ 17343

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.00‑22.00

Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ – ΠΙΝΑΤΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 15.00‑17.00 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 13.00‑15.00‑17.00 μεταγλ.

VILLAGE ATHENS METRO MALL, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ‑ Αίθουσα .2 ‑ COSMOTE

Λ.Βουλιαγμένης 276 Αγ.Δημήτριος Τκ 17343

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ‑ DOLBY ATMOS

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 18.10‑21.00‑23.50 (dolby atmos)

Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ – ΠΙΝΑΤΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 16.00 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 12.00‑14.00‑16.00 μεταγλ.

VILLAGE ATHENS METRO MALL, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ‑ Αίθουσα .3

Λ.Βουλιαγμένης 276 Αγ.Δημήτριος Τκ 17343

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.30‑22.30

ΜΙΟΥΝ, Ο ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 15.30‑17.30 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 13.30‑15.30‑17.30 μεταγλ.

 

 

VILLAGE ATHENS METRO MALL, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ‑ Αίθουσα .4

Λ.Βουλιαγμένης 276 Αγ.Δημήτριος Τκ 17343

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 15.15‑17.50‑20.20‑23.00

ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ (ΜΕΤ)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 13.15 μεταγλ.

VILLAGE ATHENS METRO MALL, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ‑ Αίθουσα .5

Λ.Βουλιαγμένης 276 Αγ.Δημήτριος Τκ 17343

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ, ΣΑΒ, ΤΕΤ  : 18.40‑21.30‑00.20

ΠΑΡ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ  : 18.40‑21.30

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 16.30 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 12.30‑14.30‑16.30 μεταγλ.