Πρόγραμμα VILLAGE CINEMAS : 26 Νοεμβρίου – 02 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ : Village Renti

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 26/11/201502/12/2015

 

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .1 ‑ COMFORT

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.00‑23.00

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .2 ‑ COMFORT

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 21.00‑23.50

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .3

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ  : 19.20 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 15.20‑17.20‑19.20 μεταγλ.

ΤΕΤ  : 17.20‑19.20 μεταγλ.

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 21.30‑00.10

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .4

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ‑ DOLBY ATMOS

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 18.30‑21.20‑00.10 (dolby atmos)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 15.40‑18.30‑21.20‑00.10 (dolby atmos)

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .5

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.30‑22.30

ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ (ΜΕΤ)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.30 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 15.20‑17.30 μεταγλ.

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .6

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ – ΠΙΝΑΤΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 18.10 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 16.10‑18.10 μεταγλ.

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ ΜΑΓΙΣΣΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.20‑23.10

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .7

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.50‑20.40‑23.30

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 15.00‑17.50‑20.40‑23.30

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .8

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 19.00‑22.10

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 16.00‑19.00‑22.10

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .9

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

BARBIE & ΟΙ ΑΔΕΡΦΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΙΘΑΝΗ (ΜΕΤΑΓΛ)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 15.00‑16.50 μεταγλ.

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 18.40‑21.40

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .10 ‑ COSMOTE

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 17.10‑20.00‑22.50

 

 

 

 

 

 

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .11

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 19.40‑22.40

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 16.40‑19.40‑22.40

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .12

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.40‑23.45

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 18.40 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 16.40‑18.40 μεταγλ.

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .13

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 18.00‑21.00‑00.00

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .14

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 21.10‑00.20

Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ – ΠΙΝΑΤΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ  : 19.10 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 15.00‑17.00‑19.10 μεταγλ.

ΤΕΤ  : 17.00‑19.10 μεταγλ.

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .15

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 17.10‑20.10‑23.20

 

 

 

 

 

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .16

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 22.15

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 15.40‑17.50 μεταγλ.

ΤΕΤ  : 17.50 μεταγλ.

ΧΩΡΙΣ ΔΙΕΞΟΔΟ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.00

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .17

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

THE REPUBLIC

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.10‑22.30

ΠΑΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.45 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 15.10‑17.45 μεταγλ.

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .18

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

99 ΣΠΙΤΙΑ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.30‑22.50

ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ (ΜΕΤ)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 18.30 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 16.30‑18.30 μεταγλ.

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .19

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

MINIONS (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 15.50‑17.50 μεταγλ.

ΤΕΤ  : 17.50 μεταγλ.

ΔΙΔΥΜΟΙ ΘΡΥΛΟΙ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.50

ΠΟΡΦΥΡΟΣ ΛΟΦΟΣ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 22.40

 

 

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗΑίθουσα .20

Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 4215100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 19.10‑22.00

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 16.20‑19.10‑22.00

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ : Village Cinema Pagrati

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 26/11/201502/12/2015

 

VILLAGE 5 CINEMAS, ΠΑΓΚΡΑΤΙ ‑ Αίθουσα .1

Υμμητού 110 & Χρεμωνίδου,Εμπορικό κέντρο Millennium, Παγκράτι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 7566240

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 20.30‑23.30

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 17.30‑20.30‑23.30

VILLAGE 5 CINEMAS, ΠΑΓΚΡΑΤΙ ‑ Αίθουσα .2

Υμμητού 110 & Χρεμωνίδου,Εμπορικό κέντρο Millennium, Παγκράτι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 7566240

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 22.30

THE REPUBLIC

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.15

Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ – ΠΙΝΑΤΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 18.10 μεταγλ.

VILLAGE 5 CINEMAS, ΠΑΓΚΡΑΤΙ ‑ Αίθουσα .3 ‑ COSMOTE

Υμμητού 110 & Χρεμωνίδου,Εμπορικό κέντρο Millennium, Παγκράτι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 7566240

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.00‑22.00

ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ (ΜΕΤ)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 17.00 μεταγλ.

 

 

 

 

VILLAGE 5 CINEMAS, ΠΑΓΚΡΑΤΙ ‑ Αίθουσα .4

Υμμητού 110 & Χρεμωνίδου,Εμπορικό κέντρο Millennium, Παγκράτι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 7566240

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ  : 21.10‑00.00

ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΕΤ  : 18.20‑21.10‑00.00

VILLAGE 5 CINEMAS, ΠΑΓΚΡΑΤΙ ‑ Αίθουσα .5

Υμμητού 110 & Χρεμωνίδου,Εμπορικό κέντρο Millennium, Παγκράτι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 7566240

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.00‑22.50

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 18.00 μεταγλ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ : Village At the Mall

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 26/11/201502/12/2015

 

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .1

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

THE REPUBLIC

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 21.30

ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 23.50

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.10

ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ (ΜΕΤ)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 15.10‑17.10 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 13.10‑15.10‑17.10 μεταγλ.

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .2

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 15.10‑18.10‑21.20‑00.20

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 12.00‑15.10‑18.10‑21.20‑00.20

 

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .3

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

MINIONS (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 15.30 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 13.20‑15.30 μεταγλ.

SPECTRE

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΕΤ  : 17.30‑20.30‑23.30

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 20.30‑23.30

ΤΡΙ  : 17.30‑23.30

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΤΡΙ  : 20.40

Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ – ΠΙΝΑΤΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 18.30 μεταγλ.

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .4

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ‑ DOLBY ATMOS

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 16.00‑19.15‑22.00 dolby atmos

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 13.00‑16.00‑19.15‑22.00 dolby atmos

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .5 ‑ EUROPA

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ  : 15.00‑17.50‑20.45‑23.40

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 12.00‑14.50‑17.50‑20.45‑23.40

ΤΡΙ  : 17.10‑23.40

ΤΕΤ  : 17.50‑20.45‑23.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .6 ‑ EUROPA

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

99 ΣΠΙΤΙΑ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΕΤ  : 19.45‑22.20

ΤΡΙ  : 19.45‑00.00

ΠΑΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 12.00 μεταγλ.

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.20 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 14.30‑17.20 μεταγλ.

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙ ‑ Αίθουσα .7 ‑ VMAX COSMOTE

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ  : 18.00‑21.00‑00.10

ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΕΤ  : 15.00‑18.00‑21.00‑00.10

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .8

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 18.50‑21.50

Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ – ΠΙΝΑΤΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 16.40 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 12.40‑14.40‑16.40 μεταγλ.

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .9

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.00‑22.10

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 15.00‑17.00 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 12.30‑14.40‑17.00 μεταγλ.

 

 

 

 

 

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .10

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 16.30‑19.30‑22.30

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 13.30‑16.30‑19.30‑22.30

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .11

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.00‑20.15‑23.10

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 14.15‑17.00‑20.15‑23.10

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .12

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

ΔΙΔΥΜΟΙ ΘΡΥΛΟΙ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.00

Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ – ΠΙΝΑΤΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 15.40‑17.40 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 13.40‑15.40‑17.40 μεταγλ.

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 22.45

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .13 ‑ GOLD CLASS

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.00‑23.00

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙΑίθουσα .14 ‑ GOLD CLASS

Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), Θέση Ψαλίδι, Μαρούσι Τηλέφωνο Πληροφοριών: 210 6104100

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.00‑22.10

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ : Village Cinema Cosmos

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 26/11/201502/12/2015

 

VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑίθουσα .1

11ο χλμ Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης ‑ Μουδανιών Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2310 487810

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

MINIONS (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ  : 16.45 μεταγλ.

ΚΥΡ  : 12.15‑16.45 μεταγλ.

THE REPUBLIC

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΕΤ  : 21.30

ΤΡΙ  : 23.45

ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΕΤ  : 23.45

ΠΑΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 14.15 μεταγλ.

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΕΤ  : 18.50

ΤΡΙ  : 17.50

VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑίθουσα .2

11ο χλμ Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης ‑ Μουδανιών Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2310 487810

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

99 ΣΠΙΤΙΑ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΕΤ  : 20.00‑22.45

ΤΡΙ  : 22.45

Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ – ΠΙΝΑΤΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΕΤ  : 18.00 μεταγλ.

ΣΑΒ  : 14.00‑16.00‑18.00 μεταγλ.

ΚΥΡ  : 12.00‑14.00‑16.00‑18.00 μεταγλ.

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑίθουσα .3

11ο χλμ Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης ‑ Μουδανιών Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2310 487810

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 23.20

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.30

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 18.30 μεταγλ.

ΣΑΒ  : 14.30‑16.30‑18.30 μεταγλ.

ΚΥΡ  : 12.30‑14.30‑16.30‑18.30 μεταγλ.

VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑίθουσα .4

11ο χλμ Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης ‑ Μουδανιών Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2310 487810

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΕΤ  : 19.15‑22.30

ΤΡΙ  : 00.00

Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ – ΠΙΝΑΤΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.15 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 13.00‑15.00‑17.15 μεταγλ.

VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑίθουσα .5

11ο χλμ Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης ‑ Μουδανιών Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2310 487810

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ‑ DOLBY ATMOS

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.30‑22.15 dolby atmos

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.30 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 13.30‑15.30‑17.30 μεταγλ.

VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ‑ Αίθουσα .6 ‑ VMAX COSMOTE

11ο χλμ Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης ‑ Μουδανιών Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2310 487810

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 18.15‑21.15‑00.15

ΣΑΒ  : 15.15‑18.15‑21.15‑00.15

ΚΥΡ  : 12.15‑15.15‑18.15‑21.15‑00.15

 

 

 

VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑίθουσα .7

11ο χλμ Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης ‑ Μουδανιών Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2310 487810

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΕΤ  : 19.00‑22.00

ΤΡΙ  : 22.00

ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ (ΜΕΤ)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.00 μεταγλ.

ΣΑΒ  : 14.45‑17.00 μεταγλ.

ΚΥΡ  : 12.45‑14.45‑17.00 μεταγλ.

VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑίθουσα .8

11ο χλμ Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης ‑ Μουδανιών Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2310 487810

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΕΤ  : 18.00‑21.00‑00.00

ΣΑΒ  : 15.00‑18.00‑21.00‑00.00

ΚΥΡ  : 12.00‑15.00‑18.00‑21.00‑00.00

ΤΡΙ  : 19.15‑22.30

VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ‑ Αίθουσα .9 ‑ COMFORT

11ο χλμ Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης ‑ Μουδανιών Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2310 487810

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.40‑23.30

VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ‑ Αίθουσα .10 ‑ COMFORT

11ο χλμ Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης ‑ Μουδανιών Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2310 487810

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.10‑23.10

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ : Village Cinema Volos

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 26/11/201502/12/2015

 

VILLAGE 4 CINEMAS, ΒΟΛΟΣ ‑ Αίθουσα .1

Γιαννιτσών & Κρέοντος, Παλαιά Βόλου Τηλέφωνο Πληροφοριών: 24210 94600

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.40‑22.30

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΕΤ  : 17.40 μεταγλ.

VILLAGE 4 CINEMAS, ΒΟΛΟΣ ‑ Αίθουσα .2 ‑ COSMOTE

Γιαννιτσών & Κρέοντος, Παλαιά Βόλου Τηλέφωνο Πληροφοριών: 24210 94600

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 18.40‑21.30

VILLAGE 4 CINEMAS, ΒΟΛΟΣ ‑ Αίθουσα .3

Γιαννιτσών & Κρέοντος, Παλαιά Βόλου Τηλέφωνο Πληροφοριών: 24210 94600

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.00‑22.00

Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ – ΠΙΝΑΤΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΕΤ  : 17.00 μεταγλ.

VILLAGE 4 CINEMAS, ΒΟΛΟΣ ‑ Αίθουσα .4

Γιαννιτσών & Κρέοντος, Παλαιά Βόλου Τηλέφωνο Πληροφοριών: 24210 94600

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.00‑23.00

ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ (ΜΕΤ)

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 18.00 μεταγλ.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ : Village Cinema Faliro

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 26/11/201502/12/2015

 

VILLAGE 9 CINEMAS, ΦΑΛΗΡΟ ‑ Αίθουσα .1

Παλαιά Λεωφ.Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

MINIONS (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 17.00 μεταγλ.

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.00‑22.00

VILLAGE 9 CINEMAS, ΦΑΛΗΡΟ ‑ Αίθουσα .2

Παλαιά Λεωφ.Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 21.30

THE REPUBLIC

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.10

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 17.10 μεταγλ.

VILLAGE 9 CINEMAS, ΦΑΛΗΡΟ ‑ Αίθουσα .3 ‑ EUROPA

Παλαιά Λεωφ.Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 21.00

ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 23.50

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 18.45 μεταγλ.

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 16.30 μεταγλ.

 

 

 

 

 

 

 

VILLAGE 9 CINEMAS, ΦΑΛΗΡΟ ‑ Αίθουσα .4

Παλαιά Λεωφ.Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.30‑23.30

Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ – ΠΙΝΑΤΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 18.30 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 16.30‑18.30 μεταγλ.

VILLAGE 9 CINEMAS, ΦΑΛΗΡΟ ‑ Αίθουσα .5

Παλαιά Λεωφ.Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.40‑22.30

ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ (ΜΕΤ)

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 17.40 μεταγλ.

VILLAGE 9 CINEMAS, ΦΑΛΗΡΟ ‑ Αίθουσα .6

Παλαιά Λεωφ.Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.20‑22.10

ΠΑΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 17.00 μεταγλ.

VILLAGE 9 CINEMAS, ΦΑΛΗΡΟ ‑ Αίθουσα .7 ‑ VMAX COSMOTE

Παλαιά Λεωφ.Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 18.15‑21.15‑00.15

VILLAGE 9 CINEMAS, ΦΑΛΗΡΟ ‑ Αίθουσα .8 ‑ GOLD CLASS

Παλαιά Λεωφ.Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 19.00‑22.00

ΠΑΡ  : 18.00‑21.00‑00.00

 

 

 

 

 

VILLAGE 9 CINEMAS, ΦΑΛΗΡΟΑίθουσα .9 ‑ GOLD CLASS

Παλαιά Λεωφ.Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 20.00‑22.50

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ : Village Cinema Ag Demetrios

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 26/11/201502/12/2015

 

VILLAGE ATHENS METRO MALL, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ‑ Αίθουσα .1

Λ.Βουλιαγμένης 276 Αγ.Δημήτριος Τκ 17343

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.00‑22.00

Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ – ΠΙΝΑΤΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 17.00 μεταγλ.

ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ (ΜΕΤ)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 15.00 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 13.00‑15.00 μεταγλ.

VILLAGE ATHENS METRO MALL, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ‑ Αίθουσα .2 ‑ COSMOTE

Λ.Βουλιαγμένης 276 Αγ.Δημήτριος Τκ 17343

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ‑ DOLBY ATMOS

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 18.10‑21.00‑23.50 (dolby atmos)

MINIONS (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 16.00 μεταγλ.

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 13.45 μεταγλ.

VILLAGE ATHENS METRO MALL, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ‑ Αίθουσα .3

Λ.Βουλιαγμένης 276 Αγ.Δημήτριος Τκ 17343

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 18.40‑21.30‑00.20

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 16.30

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 12.30‑14.30‑16.30

VILLAGE ATHENS METRO MALL, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ‑ Αίθουσα .4

Λ.Βουλιαγμένης 276 Αγ.Δημήτριος Τκ 17343

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

SPECTRE

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 17.30‑20.30‑23.30

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 20.30‑23.30

Ο ΣΝΟΥΠΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΡΑΟΥΝ – ΠΙΝΑΤΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 15.10 μεταγλ.

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 12.15‑14.15‑16.15‑18.30 μεταγλ.

VILLAGE ATHENS METRO MALL, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ‑ Αίθουσα .5

Λ.Βουλιαγμένης 276 Αγ.Δημήτριος Τκ 17343

Τηλ. Πωλήσεις: 1 48 48  www.villagecinemas.gr

HUNGER GAMES: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ  : 19.30‑22.30

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ  : 13.20‑15.20‑17.20 μεταγλ.

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ  : 15.20‑17.20 μεταγλ.

 

Από 22/10, οι τιμές εισιτηρίων στους κινηματογράφους  έχουν διαμορφωθεί ως εξής: 

  • Γενική είσοδος 2D :  €7,50
  • Φοιτητικό / Στρατιωτικό Δευτέρα & Τρίτη: €5,50
  • Προβολές 3D: €9,50
  • Προβολές Dolby Atmos: €9,50