Συμμαχία για τον Ψηφιακό Πολιτισμό, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ΣΕΠΕ

Στον ψηφιακό μετασχηματισμό όχι μόνον των υπηρεσιών του αλλά και των πολιτιστικών οργανισμών προχωράει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την υπογραφή Πρωτόκολλου συνεργασίας «συμμαχίας ψηφιακού πολιτισμού» με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Το πρωτόκολλο συνεργασίας, με στόχο την υλοποίηση της ψηφιακής πολιτικής του ΥΠΠΟΑ, υπέγραψε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού  Λίνα Μενδώνη με την πρόεδρο του Δ.Σ. του ΣΕΠΕ  Παναγιώτα Παπαρίδου. Ο ΣΕΠΕ θα συνδράμει το ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση των στόχων και παρεμβάσεων του, ως εξειδικευμένος τεχνικός σύμβουλος, με εγνωσμένη θεσμική εγκυρότητα.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στις τέχνες και την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και στην οικονομία του πολιτισμού, ανέδειξαν το επίπεδο ετοιμότητας των φορέων στην ψηφιακή σφαίρα, τα εγγενή προβλήματα, καθώς και την απουσία ψηφιακής στρατηγικής των πολιτιστικών οργανισμών. Σχηματίστηκε η πραγματική εικόνα σχετικά με το ποιοτικό πολιτιστικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και άνοιξε η συζήτηση για την ψυχαγωγία και την οικονομική διάσταση του πολιτισμού.

«Η βιωσιμότητα των πολιτιστικών δομών είναι άμεσα συνυφασμένη με την προσαρμογή τους στην ψηφιακή τεχνολογία», σημείωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη. «Μουσεία και Αρχαιολογικοί χώροι αλλά και Οργανισμοί Σύγχρονης Πολιτιστικής Δημιουργίας καλούνται να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις, να παγιοποιήσουν και συστηματοποιήσουν την αξιοποίηση του πλούτου του ψηφιακού περιεχομένου τους, η οποία αποδίδει πλέον όχι μόνον διανοητικό αλλά και οικονομικό κεφάλαιο.

Ο Πολιτισμός αναγνωρίζεται ως διακριτός οικονομικός τομέας, που χρησιμοποιεί πόρους, παράγει προϊόντα και υπηρεσίες, δημιουργεί εισόδημα και θέσεις εργασίας. Δημιουργεί μετρήσιμες θετικές εξωτερικές οικονομίες, λόγω της διασύνδεσής του με ποικίλους κλάδους και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων ο Πολιτιστικός Τουρισμός και οι Πολιτιστικές – Δημιουργικές Βιομηχανίες, οι οποίες αποτελούν τον πλέον ανερχόμενο, οικονομικά τομέα».

Ο ΣΕΠΕ, από την ίδρυσή του, τον Φεβρουάριο του 1995, αποτελεί κοινωνικό εταίρο και θεσμικό συνομιλητή της Ελληνικής Πολιτείας, δεδομένου ότι είναι σε θέση να παρέχει εξειδικευμένες και έγκυρες γνώμες για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με στόχο τόσο την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας όσο και ειδικότερα της Ψηφιακής Οικονομίας, ως απαραίτητου Πυλώνα ευημερίας της Κοινωνίας. Είναι ο αντιπροσωπευτικός κλαδικός συλλογικός φορέας για τον κλάδο Ψηφιακής Τεχνολογίας, με πανελλήνια εμβέλεια, ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανίας Ψηφιακής Τεχνολογίας (DIGITALEUROPE), του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Τεχνολογία (EITO) και του Παγκόσμιου Συνδέσμου Πληροφορικής και Υπηρεσιών Τεχνολογίας (WITSA). Οι επιχειρήσεις – μέλη του, απασχολούν περισσότερα από 100.000 εξειδικευμένα στελέχη και εκπροσωπούν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και οι επιχειρήσεις – μέλη του ΣΕΠΕ θα διαθέσουν τα απαραίτητα στελέχη στο πλαίσιο μεικτής ομάδας εργασίας, η οποία θα αποτυπώσει τη σημερινή κατάσταση και την ψηφιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων και εν γένει των φορέων πολιτιστικής διαχείρισης της χώρας. Με βάση τα αποτελέσματα, η ομάδα εργασίας θα υποβάλει πρόταση οδικού χάρτη για αναπτυξιακές δράσεις και υποδομής, όπως π.χ. τη χάραξη της ψηφιακής στρατηγικής των φορέων, τη χρηματοδότηση των σχετικών υποδομών και επιχειρησιακών μοντέλων τους μέσω ΕΣΠΑ και ΣΔΙΤ, την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους, την καλύτερη αξιοποίηση των πολιτιστικών αγαθών τους στον τουρισμό και την εκπαίδευση.

Η συμφωνία συνεργασίας μπορεί να επεκτείνεται για να καλύψει και άλλα αντικείμενα ή περιοχές ενδιαφέροντος του ΥΠΠΟΑ, ενώ η μελέτη αποτύπωσης και υποβολή πρότασης οδικού χάρτη θα προσφερθεί από Επιχειρήσεις – Μέλη του ΣΕΠΕ στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους.