Συνάντηση Μπαλτά με ηθοποιούς και εργαζόμενους του ΚΘΒΕ

Συνάντηση με την Αντιπροσωπευτική Επιτροπή Ηθοποιών του ΚΘΒΕ και το Σωματείο Εργαζομένων Πάσης Φύσεως Προσωπικού ΚΘΒΕ είχε την Τρίτη 12 Ιουλίου ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Α. Μπαλτάς, κατόπιν αιτήματός τους που έγινε αποδεκτό αυθημερόν, προκειμένου να του θέσουν τα επείγοντα αιτήματά τους. 

Κατανοώντας τα προβλήματα και αναγνωρίζοντας την συμβολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στον σύγχρονο πολιτισμό της χώρας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προχώρησε στην άμεση εκταμίευση ποσού ύψους 1 εκατ. 160 χιλ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 20% της υπολειπόμενης ετήσιας τακτικής επιχορήγησης, ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο άμεσης διευθέτησης των οικονομικών αιτημάτων του οργανισμού. Παράλληλα, δρομολογείται άμεσα η διαδικασία διασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης για την αδιάλειπτη κάλυψη λειτουργικών αναγκών του οργανισμού.