Συνάντηση στο Ρέθυμνο για την προστασία των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς από φυσικές καταστροφές

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας υποδέχτηκε τους εταίρους του προγράμματος STORM σε επιτελική συνάντηση που ξεκίνησε στην πόλη του Ρεθύμνου, στις 18 Ιουλίου 2017 και ολοκληρώνεται αύριο 20/7/2017.

Το STORM – “Safeguarding Cultural Heritage through Technical and Organizational Resources Management” χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 και είναι ένα από τα δύο έργα που προκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από την υποβολή 42 συνολικά προτάσεων. Το δεύτερο έργο που προκρίθηκε είναι το HERACLES («Heritage Resilience Against CLimate Events on Site» – «Ανθεκτικότητα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ενάντια στα κλιματικά γεγονότα στον συγκεκριμένο χώρο»), εκπρόσωποι του οποίου θα παρευρεθούν στην επιτελική συνάντηση.

Το πρόγραμμα STORM έχει στόχο να ορίσει τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές και να προσφέρει βελτιωμένες και αποτελεσματικές στρατηγικές, συστήματα και τεχνολογίες για την προσαρμογή και την προστασία των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς από αυτούς. Στους 20 συνολικά εταίρους του προγράμματος συγκαταλέγονται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες τεχνολογικής εξειδίκευσης, από επτά χώρες: Ιταλία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, Ελλάδα, Γερμανία και Αυστρία. Από την Ελλάδα συμμετέχουν η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.

Η σύσκεψη του Ρεθύμνου είναι η πρώτη επιτελική συνάντηση που οργανώνεται στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προηγηθεί δύο ακόμα επιτελικές συναντήσεις στα Musei Capitolini της Ρώμης, δεδομένου ότι οι συντονιστές του προγράμματος STORM εδρεύουν στην Ιταλία. Στο πλαίσιο του προγράμματος STORM έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επισκέψεις στις πιλοτικές θέσεις στο Ρέθυμνο (εικ. 1), τις Θέρμες του Διοκλητιανού στη Ρώμη της Ιταλίας, το Mellor του Ηνωμένου Βασιλείου, την Troia της Πορτογαλίας και στην Έφεσο της Τουρκίας.

Στόχος της επιτελικής σύσκεψης του Ρεθύμνου είναι η επικαιροποίηση των ενεργειών των εταίρων ως προς την καταγραφή και παρακολούθηση των δεδομένων των φυσικών φαινομένων, την αξιολόγηση των κινδύνων για τα μνημεία, καθώς και τις εφαρμογές μέτρων πρόληψης.