Υποψήφιος και ο Σπόρος στα βραβεία Βιβλίου Public 2017

Η ψηφοφορία για  την ανάδειξη του ανεξάρτητου βιβλιοπωλείου στο πλαίσιο των Βραβείων Βιβλίου Public  2017 έχει ξεκινήσει στο http://www.publicbookawards.gr/2017/vote2017.php?CatID=10

Υποψήφιος και ο Σπόρος

Η Α φάση ψηφοφορίας θα ολοκληρωθεί έως 23/4 όπου και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν τα 10 δημοφιλέστερα βιβλιοπωλεία και θα κληθεί εκ νέου το κοινό να ψηφίσει προκειμένου να αναδείξει το Ανεξάρτητο Βιβλιοπωλείο της Χρονιάς.

Αντιστατικές δομές στον λόφο Καστά

Η ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με τη συντονιστική ευθύνη του καθηγητή Γρηγ. Τσόκα, η οποία διεξάγει τη γεωφυσική διασκόπηση και τη γεωλογική χαρτογράφηση του λόφου ...