1.421.532,80 ευρώ από το ΥΠΠΟΑ για την ενίσχυση δράσεων Μουσείων, Μουσικής και Θεάτρου

1.421.532,80 ευρώ από το ΥΠΠΟΑ για την ενίσχυση δράσεων Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού, την ανάπτυξη ερευνητικού έργου στον τομέα της μουσικής και του θεάτρου και την ενίσχυση μουσικών δράσεων και μουσικών φεστιβάλ το 2021

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1.421.532,80 ευρώ ανακοινώνονται σήμερα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού, την ανάπτυξη ερευνητικού έργου στον τομέα της μουσικής και του θεάτρου και την ενίσχυση μουσικών δράσεων και μουσικών φεστιβάλ το 2021. Ποσό 600.00 ευρώ διατίθεται για μουσικές δράσεις και μουσικά φεστιβάλ το 2021. Το ποσό των 527.532,80 ευρώ διατίθεται για δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού. Επιχορηγήσεις ύψους 250.000 ευρώ διατίθενται σε προτάσεις έργων με αντικείμενο το θέατρο, ενώ με 44.000 ευρώ επιχορηγούνται προτάσεις ανάπτυξης ερευνητικού έργου με αντικείμενο τη μουσική.

Αναλυτικά,

Α. Μουσικές δράσεις και μουσικά φεστιβάλ 2021

Η παροχή συνολικής οικονομικής ενίσχυσης 600.000 ευρώ ή/και αιγίδας κατά περίπτωση, αφορά 131 προτάσεις για μουσικές δράσεις και μουσικά φεστιβάλ το 2021, σύμφωνα με τα αιτήματα που κατατέθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ της 7ης Ιανουαρίου 2021 .

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

1. Γιώργο – Εμμανουήλ Λαζαρίδη, σολίστ – συνθέτη

2. Νίκο Αθηναίο, διευθυντή ορχήστρας

3. Δημήτρη Μπουζάνη, διευθυντή χορωδίας

4. Γιώργο Φακανά, σολίστ jazz – σύγχρονης μουσικής

5. Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη, προϊσταμένη Δ/νσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΥΠΠΟΑ, ως Πρόεδρος

6.  Πολυξένη Λιβά, προϊσταμένη του τμήματος Μουσικής της Δ/νσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΥΠΠΟΑ, ως αναπληρώτρια της Προέδρου

εξέτασε λεπτομερώς τα αιτήματα των εκατόν τριάντα ενός (131) φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της μουσικής, τα οποία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ για το έτος 2021 και εισηγήθηκε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση ή μη και την παραχώρηση ή μη αιγίδας κατά περίπτωση.

Β. Δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού

Η παροχή συνολικής οικονομικής ενίσχυσης 527.532,80 ευρώ και αιγίδας αφορά 61 προτάσεις για Δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού, σύμφωνα με τα αιτήματα που κατατέθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ της 1ης Φεβρουαρίου 2021 μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

1. Σταματία Χατζηνικολάου, πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και επίτιμη διευθύντρια του ΥΠΠΟΑ

2. Φίλιππο Μαζαράκη– Αινιάν, επιμελητή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου

3. Καλή Τζώρτζη, επίκουρη καθηγήτρια Μουσειολογίας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

4.  Μαρία Αυγούλη, επίτιμη διευθύντρια του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

5. Σταυρούλα Φωτοπούλου, διευθύντρια Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας

εξέτασε λεπτομερώς εβδομήντα εννέα (79) προτάσεις, οι οποίες υποβλήθησαν από εγγεγραμμένους φορείς στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων για το έτος 2021 και εισηγήθηκε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση και παροχή αιγίδας.

Γ. Προτάσεις ανάπτυξης ερευνητικού έργου στον τομέα του θεάτρου

Με το ποσό των 250.000 ευρώ επιχορηγούνται συνολικά τριάντα εννέα (39) φορείς, στο πλαίσιο της ειδικής πρόσκλησης που εκδόθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2021 για την υποβολή πρότασης ανάπτυξης ερευνητικού έργου στον τομέα του θεάτρου για το 2021.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

1. Γεώργιο Σαμπατακάκη, επίκουρο καθηγητή Θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

2. Χρυσούλα (Χρύσα) Καψούλη, ηθοποιό – σκηνοθέτιδα

3. Δήμητρα Κονδυλάκη, δραματολόγο, διδάκτορα Συγκριτικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και σύμβουλο καθηγήτρια στο μεταπτυ-χιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

4. Μαρίνα Κοτζαμάνη, θεατρολόγο και καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

5. Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου του ΥΠ.ΠΟ.Α, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενη από την Άννα Καλαφατάκη, προϊσταμένη του Τμήματος Θεάτρου και Χορού της ίδιας διεύθυνσης

6. Άννα Καλαφατάκη, προϊσταμένη  του Τμήματος Θεάτρου και Χορού της ίδιας διεύθυνση,

μελέτησε διεξοδικά τα συνολικά εβδομήντα δύο (72) αιτήματα που υποβλήθηκαν στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ για το έτος 2021 και εισηγήθηκε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση σε τριάντα εννέα (39) φορείς.

Δ. Προτάσεις ανάπτυξης ερευνητικού έργου στον τομέα της μουσικής

Με το ποσό των 44.000 ευρώ επιχορηγούνται συνολικά οκτώ (8) φορείς, στο πλαίσιο της ειδικής πρόσκλησης που εκδόθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2021 για προτάσεις ανάπτυξης ερευνητικού έργου στον τομέα της μουσικής για το 2021.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

1. Ζιάβρα Γεώργιο, αρχιμουσικό

2. Λαπιδάκη Μιχάλη, συνθέτη, καθηγητή Α.Π.Θ.

3. Σαμπροβαλάκη Ιωάννη, μουσικολόγο, μέλος Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, διδάσκων Τ.Μ.Σ. Ιονίου Πανεπιστημίου

4. Στεφάνου Δανάη-Μαρία, μουσικολόγο, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Μ.Σ. Α.Π.Θ.

5. Αλεξομανωλάκη Μαργαρίτα, προϊσταμένη Δ/νσης Παραστατικών Τεχνών, ως Πρόεδρο

εξέτασε λεπτομερώς τα αιτήματα των 18 φορέων, τα οποία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ για το έτος 2021 και εισηγήθηκε ομόφωνα, ανά περίπτωση την οικονομική ενίσχυση ή μη και την παραχώρηση αιγίδας ή μη αιγίδας.

Ακολουθούν οι πίνακες με τις εγκεκριμένες προτάσεις:

Πίνακας επιχορηγήσεων μουσικών δράσεων και φεστιβάλ:

Α/ΑΕπωνυμία ΦορέαΤίτλος δράσης, τόπος διεξαγωγής και ημερομηνίαΕίδος αιτήματοςΠοσό επιχορήγησηςΧορήγηση αιγίδας
1 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ FONDATION KALOY“Ταξίδι στην Ιθάκη” Δημοτικό θέατρο Κορίνθου Από 30-11-2021έως 15-12-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα8.000 €ΝΑΙ
2ΓΑΙΑ ΑΜΚΕ1o Διαδυκτιακό Φεστιβάλ Δυτικής Ελλάδας Θέατρο Επίκεντρο +, Πάτρα Από 05-05-2021έως 15-05-2021Επιχορήγηση5.000 €
3Opus Cultural Production“Opus” 2021 Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου, Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο, Αμφιθέατρο Παντελής Ζερβός, Αμφιθέατρο του Wyndham Ramada Loutraki Poseidon Resort Από 01 έως 04-07-2021 Επιχορήγηση &Αιγίδα5.000 €ΝΑΙ
4ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ“Και όλα τ’αλλάζει…το  φεγγάρι!” Αύλειος Χώρος αίθουσας “Δ. Χατζής”, Ιωάννινα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών Ακρόπολη Ιτς Καλέ, Κάστρο Ιωαννίνων Από 17-07-2021έως 25-07-2021Επιχορήγηση3.000 €
5AρΤρι – Αστική μη κερδοσκοπική  εταιρία μουσικών παρεμβάσεων“Μουσικό Χωριό 2021” Άγιος Λαυρέντιος Πήλιο Νομού Μαγνησίας Από 01-08-2021έως 31-08-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα10.000 €     ΝΑΙ    
6ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ«Μουσικοί ορίζοντες στις διαδρομές ενός σύγχρονου πολιτισμού» Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Γαλατσίου & Δημοτικό θέατρο Άλσους Βεΐκου Από 03-09-2021έως 05-09-2021Επιχορήγηση3.000 €
7ΚΕΔΡΟΣ ΣΥΝ14ο Διεθνές Φεστιβάλ κλασικήςμουσικής και θερινή μουσικήΑκαδημία Kipriotis Village Resort Hotel & Kos International Convention Center – Κως Από 14-07-2021έως 22-07-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα8.000 €ΝΑΙ
8ARTIS GRATIA AMKE15η Μουσική Εβδομάδα ΛευκάδαςΗ σύγχρονη ελληνική μουσικήδημιουργία. Συναυλίες, Σεμινάρια, Διαλέξεις ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ” ΜΟΥΣΙΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “ΟΡΦΕΥΣ” ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Από 20-07-2021έως 27-07-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα8.000 €ΝΑΙ
9Mission Art αστική μη κερδοσκοπική  εταιρεία15ο Διεθνές Μουσικό ΦεστιβάλΑίγινας Παραλία της Αύρας – Αίγινα Από 14-08-2021έως 28-08-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα25.000 €ΝΑΙ
10Δίκτυο Κλασσικής Μουσικής  17ο ΔΙΕΘΝΕΣΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΣΥΡΟΣ 2021 Θέατρο Απόλλων, Μικρό Αμφιθέατρο Μέγα Γιαλού – Σύρος Από 06-08-2021έως 15-08-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα10.000 € ΝΑΙ
11ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ “Ο ΑΠΟΛΛΩΝ”1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝΣΥΝΟΛΩΝ “Ελληνική Μουσική – Έλληνες Συνθέτες” Κεντρική Πλατεία Θεσπρωτικού, Λίμνη Ζηρού Πρεβέζης Από 31-07-2021έως 01-08-2021Επιχορήγηση5.000 €.
12ΦΑΡΙΣ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας5o Φεστιβάλ “Διεθνείς ΜουσικέςΗμέρες Καλαμάτας” ΚΑΛΑΜΑΤΑ Από 23-07-2021έως 05-09-2021 Επιχορήγηση &Αιγίδα10.000 €ΝΑΙ
13ΤΕΧΝΗ-ΨΥΧΗ5ο Φεστιβάλ Τζαζ Ρόδου Πύλη του Αγίου Παύλου (Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου), Οπλοθήκη De Milly και Νέα Πτέρυγα του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου Από 09-07-2021έως 11-07-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα10.000 €  ΝΑΙ  
14INTRARTI – Αστική μη κερδοσκοπική  εταιρία6ο Φεστιβάλ Κλασικής ΜουσικήςΚουφονησίων 2021 Οικία Μιχαηλίδου, Κουφονήσια Από 16-07-2021έως 20-08-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα8.000 €ΝΑΙ
15Re- Solution – Προώθηση της  καλλιτεχνικής δημιουργίας9ο Syros Jazz Festival – Αφιέρωμα στην ελληνικήτζαζ σκηνή Θέατρο Απόλλων / Αίθριο Κτιρίου Κορνηλάκη Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης / Καφέ Plastico Από 25-08-2021έως 29-08-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα15.000 €ΝΑΙ
16OLIPOLI ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑAnopolis World – music festival Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Από 23-06-2021έως 25-06-2021Επιχορήγηση6.000 €
17ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΡΟΚChania Rock Festival 2021 Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων Από 30-07-2021έως 31-07-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα10.000 €ΝΑΙ
18MEDEA ELECTRONICS Εταιρία Τέχνης & Πολιτισμού ΑΜΚΕElectric Nights 2021 Φεστιβάλ Zωντανής Hλεκτρονικής Mουσικής *** DIY & Noise τέχνες Live πειραματικήηλεκτρον. μουσική Cross-media αυτοσχεδιασμός.ΑθήναΑπό 08 έως 09-10-’21Επιχορήγηση &Αιγίδα8.000 €ΟΧΙ
19ΑΝΘΟΣ-ΦΟΥΓΑΡΟ Α.Μ.Κ.ΕFOUGARO JAZZ FESTIVAL #9 FOUGARO ARTCENTER Ναύπλιο Από 17-09-2021έως 19-09-2021Επιχορήγηση 4.000 €
20ERGON ENSEMBLE – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑHans Abrahamsen (*1952)
”Schnee” (2008) Δέκα Κανόνες για Εννέα όργανα με ταυτόχρονη προβολή βίντεο ΑθήναΑπό 01-10-2021έως 30-12-2021Επιχορήγηση6.000 €
21Be Artive μη κερδοσκοπικη  εταιρείαMusic Diaries International Workshop Festival / Διεθνέςεργαστηριακό φεστιβάλ μουσικής«Μουσικά Ημερολόγια» Δημοτικό Ωδείο Πυλαίας-Χορτιάτη ΘεσσαλονίκηΑπό 05 έως 10-07-21Επιχορήγηση και Αιγίδα5.000 €ΝΑΙ
22NATURE LOVES COURAGE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑNATURE LOVES COURAGE FESTIVAL Fortuna Music Club, Σούγια – Νομός Χανίων Από 27-08-2021έως 30-08-2021Επιχορήγηση8.000 €
23ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣSummer Music Performance Program 2021 (ΚαλοκαιρινόΜουσικό Πρόγραμμα 2021)Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αρχαιολ. Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αμερικανικό Κολέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ και Αμφιθέατρο του Δήμου ΠανοράματοςΑπό 24-06-2021 έως 04-07-2021Επιχορήγηση5.000 €
24ΔΗΩ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑTHE EXISTENCE_SOUND FRAMESΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ – ΑΘΗΝΑΑπό 17-12-2021 έως 04-03-2022Επιχορήγηση3.000 €
25ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΝΗΣΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑTinos World Music Festival 2021 Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Μουσείο Μαρμαροτεχνίας Πολιτιστ.Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς –ΤήνοςΑπό 02-07-2021 έως 04-07-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα8.000 €ΟΧΙ
26ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔιαγωνισμός Πρωτότυπης Μουσικής Σύνθεσης 2021Διαδύκτιο, Στούντιο Ηχογράφησης Μουσικών Συνόλων ΕΡΤ, Στούντιο Ραδιοφώνου ΕΡΤ.Από 10-03-2021 έως 21-06-2021ΑιγίδαNAI
27ACT FOR ART ΑΜΚΕΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (RETHYMNON PERCUSSION FESTIVAL)ΦΟΡΤΕΤΖΑ, ΔΡΟΜΟΙ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΑπό 23-07-2021 έως 25-07-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα9.000 €NAI
28Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής ΜολύβουΔιεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου (ΔιΦεΜΜ)Μόλυβος – Νομός ΛέσβουΑπό 09-08-2021 έως 19-08-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα40.000 €NAI
29ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ “ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ”ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΡΘΟΔΟΞΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΙΕΡΟ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΑπό 03-12-2021 έως 05-12-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα5.000 €NAI
30ΒΟΝΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔιεθνής Διαγωνισμός Πιάνου “De Bach Au Jazz 2021” (International Piano Competition “De Bach Au Jazz 2021”)Διαδίκτυο, Ωδείο Αθηνών, Διεθνής Καλοκ. Ακαδημία Πιάνου και Φεστιβάλ Πόρου, Ωδείο Πυθαγόρειο, Εθνικό Ωδείο Χαλανδρίου, Art Music School Y. Fakanas, Cafe Στον Κήπο του Νομισματικού Μουσείου και Διεθνής ΠεριοδείαΑπό 01-04-2021 έως 30-06-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα15.000 €NAI
31ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ “Η ΜΟΥΣΑ”Διεξαγωγή Διαγωνισμού “Muse 2021” International Music Competition- Συναυλία νικητών “Muse 2021” International Music CompetitionΑθήνα, ΟΜΜΑΑπό 01-11-2020 έως 30-10-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα5.000 €NAI
32ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΙΣ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΣΧΟΛΗ)Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Μουσικά Εργαστήρια 2021 «Το Ρεμπέτικο και η Βυζαντινή μουσική στη Χώρα του Μάρκου – 2021»Σύρος – Νομός ΚυκλάδωνΑπό 01-07-2021 έως 04-07-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα8.000 €NAI
33ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΙΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ “THE UNDERGROUND YOUTH ORCHESTRA”Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελληνικού- ΑργυρούποληςΑπό 01-04-2021 έως 31-12-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα9.000 €NAI
34ΛΥΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣΘερινή Ακαδημία ΌπεραςΔήμο ΗρακλείουΑπό 13-08-2021 έως 05-09-2021Επιχορήγηση8.000 €NAI
35ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΜεσογειακό Φεστιβάλ ΒουνούΜέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας-ΠΕΝΤΕΛΗΑπό 13-09-2021 έως 15-09-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα5.000 €ΟΧΙ
36Λύραυλος – Κέντρο Ελληνικής Μουσικής ΚληρονομιάςΜουσική παράσταση Τίτλος:”Αρχαία όργανα – Νέα μουσική” Μία μουσική παράσταση με 20 αρχαιοελληνικά και νεότερα όργανα, που καταλύει τα όρια του χρόνου, γεφυρώνοντας το σήμερα με το χθες.Δημοτικό θέατρο Μαραθώνα., Ψαρά,ΕλευσίναΑπό 01-07-2021 έως 24-10-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα7.000 €NAI
37ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΓΕΝΕΣΙΣΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ «Ας Τραγουδήσουμε Σωστά» 6ο Χορωδιακό Εργαστήρι Αντώνης ΚοντογεωργίουΦιδέλειο Πνευματικό Κέντρο, Αίθουσες εκδηλώσεων σχολείων Σαμοθράκης – Νομός ΈβρουΑπό 09-07-2021 έως 15-07-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα5.000 €NAI
38ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΩΝΑΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΜΕΡΩΝΑ 2021 & ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣΔημοτικό κτίριο “Παλαιού Σχολείου Μέρωνα” Αίθουσες πολιτιστ. Συλλόγου Μέρωνα, Ιδιωτικοί χώροι στο χωριό Μέρωνας Αμαρίου – Νομός ΡεθύμνουΑπό 01-08-2021 έως 08-08-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα8.000 €NAI
39AFFEKT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΜουσικό Φεστιβάλ ΚαρπάθουΚάρπαθος – Νομός ΔωδεκανήσουΑπό 15-07-2021 έως 30-07-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα4.000 €ΟΧΙ
40ΜΟΥΣΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜουσικό Φεστιβάλ Χίου 2021Χίος, Οινούσσες – Νομός ΧίουΑπό 01-08-2021 έως 27-10-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα15.000 €NAI
41ΝΕΑ ΧΟΡΩΔΙΑΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ για τις πρόβες ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ για το φεστιβάλ – ΑΘΗΝΑΑπό 01-05-2021 έως 31-12-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα5.000 €NAI
42ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣΜουσιΚώς 2021Μνημεία και ενδεδειγμένοι χώροι στα νησιά: Ρόδος, Κως, Νίσυρος, Σύμη, Καστελόριζο – Ν. ΔωδεκανήσουΑπό 11-09-2021 έως 20-09-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα15.000 €NAI
43Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα ΝέωνΜπετόβεν…subito μετά την Πανδημία!…! Αφιέρωμα στην … ένα χρόνο μετά … 250η επέτειο από την γέννηση του μεγάλου συνθέτη.Περιστύλιο Ζαππείου, Αίθουσα Τελετώ́ν Παν/μίου Αθηνών́ν, 13ο Διεθνές Φεστιβάλ́λ Κιθάρας Βέροιας, Σαντορί́νηΑπό 01-10-2021 έως 30-12-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα9.000 €NAI
44ΗΧΟΔΡΑΣΗΟ ΡΥΘΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑπό 15-06-2021 έως 30-08-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα8.000 €NAI
45Ελληνοαμερικανικό Κέντρο των ΤεχνώνΟπερα «ΙΛΙΑΔΑ» του ΟμήρουΑίθουσα “Jacqueline de Romilly” του Υπ. Παιδείας, στον Πολυχώρο «Άννα & Μαρία Καλουτά» του Δ. Αθηναίων, Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤΑπό 15-09-2021 έως 15-12-2021Επιχορήγηση3.500 €
46Ορχήστρα των ΚυκλάδωνΣινεμά κάτω από τ’ αστέριαΣύρος, Δήλος, Νάξος, Ίος, Ρόδος, Κως – Νομός ΚυκλάδωνΑπό 15-06-2021 έως 10-09-2021Επιχορήγηση &ΑιγίδαΝΑΙ
47ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣΠεριστύλιο Παλαιών Ανακτόρων, Κέντρο Επτανησιακής μουσικής και Πολιτισμού,ΚερκύραΑπό 10-10-2021 έως 17-10-2021Επιχορήγηση3.000 €
48Ça VaΦΑΥΣΤΑ,ΕΝΑ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟΑθήναΑπό 20-08-2021 έως 31-12-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα5.000 €NAI
49ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΦεστιβάλ Jazz ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκηΑπό 23-09-2021 έως 26-09-2021Επιχορήγηση3.000 €
50ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΡΓΩΝΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2021 ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΡΓΩΝΑθήναΑπό 01-06-2021 έως 31-12-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα5.000 €NAI
51ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΜΟΣΦεστιβάλ Μουσικών Συνόλων Βάμου – Ensemble Εν τη ΕνώσειΒάμος – Νομός ΧανίωνΑπό 15-07-2021 έως 31-07-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα10.000 €NAI
52Κοινωφελές Ίδρυμα “Γ.Αγγελίνης – Πία Χατζηνίκου”Φεστιβάλ Χόρτο 2021Υπαίθριο Θέατρο Χόρτου, Αίθουσα Χατζηνίκου, Νότιο Πήλιο – Νομός ΜαγνησίαςΑπό 06-07-2021 έως 09-10-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα7.000 €NAI
53ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ‘Ο κύκλος του Λαβύρινθου’Χουδέτσι Αρχανών Αστερουσίων, Νομός ΗρακλείουΑπό 20-07-2021 έως 10-08-2021Επιχορήγηση10.000 €
54Πολιτιστικός Σύλλογος Τυρνάβου“Ωδή στην Ελευθερία” Η ΕλληνικήΕπανάσταση μέσα από μουσικάέργα Ελλήνων και ξένων δημιουργώνΔημοτικό Θέατρο Τυρνάβου, Νομός Λάρισας20-11-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα3.000 €ΟΧΙ
55ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ«MonemBass International Art Festival»Υπαίθριο Θέατρο Λυκείου Μολάων, Νομός ΛακωνίαςΑπό 20-07-2021 έως 30-07-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα5.000 €NAI
56ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ«Μουσική Διαδρομή σε Βυζαντινά Ίχνη»Ωδείο Ηρώδου Αττικού05-09-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα10.000 €NAI
57ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ«Το Μεσολόγγι του Κωστή Παλαμά»Μουσείο Άλατος ΜεσολογγίουΑπό 01-04-2021 έως 28-08-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα7.000 €NAI
58Σύνδεσμος Φιλαρμονικών Χορωδιών Ελλάδος13 Φεστιβάλ Μουσικών ΣυνόλωνΜέγαρο Μουσικής Αθηνών, Πεζόδρ. Ερμού, Συνεδριακή Αίθουσα Μεγάρου Μουσικής ΑθηνώνΑπό 06-11-2021 έως 07-11-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα6.000 €NAI
59ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ “ΦΙΛΟΜΗΛΑ”2ο “ΜελωΔρόμος” Φεστιβάλ ΧορωδιώνΠολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου, Νομός ΘεσσαλονίκηςΑπό 19-11-2021 έως 20-11-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα4.000 €ΟΧΙ
60ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΒΡΟΥ ΕΠΟΦΕ7o ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΙΜΑΝΙΟΥ«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΛΟΙΣΒΟ»Λιμάνι ΑλεξανδρούποληςΑπό 07-08-2021 έως 08-08-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα4.000 €ΟΧΙ
61ΦΙΛΟΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΔΡΟΥBabylon ORCHESTRA ” ΟΤΑΝ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ”ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥΑπό 11-08-2021 έως 13-08-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα5.000 €ΟΧΙ
62ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΖΑΖ ΦΕΣΤΙΒΑΛPREVEZA JAZZ FESTIVAL 2021Κηποθέατρο ΠρέβεζαςΑπό 31-07-2021 έως 01-08-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα10.000 €NAI
63ΝΑΙΑ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣZAGORI ARTS FESTIVAL 2021Πλατεία Νεγάδων ΖαγορίουΑπό 28-08-2021 έως 29-08-2021Επιχορήγηση4.000 €
64ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑΝεάπολη / Θεσσαλονίκη– Ν. ΘεσσαλονίκηςΑπό 30-08-2021 έως 06-09-2021Επιχορήγηση &ΑιγίδαNAI
65ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΔιεθνές Φεστιβάλ ΛιμνοθάλασσαςΛιμνοθάλασσα του ΜεσολογγίουΑπό 01-05-2021 έως 25-07-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα10.000 €NAI
66ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ <<Δ.Ο.Κ.Α.Σ.>>Η κλασική μουσική συναντά τις δοξαριές του Στρατή ΚαλογερίδηΚΑΖΑΡΜΑ ΕΝΕΤΙΚΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ, Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥΑπό 05-08-2021 έως 10-08-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα5.000 €ΟΧΙ
67Φιλοπρόοδος Σύλλογος ΚοζάνηςΚαλοκαίρι 2021Αρχοντικό Γεωργίου Τιάλιου, ΚοζάνηΑπό 21-06-2021 έως 15-09-2021Επιχορήγηση3.000 €
68ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΜΟΥΣΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗΊδρυμα Β&Μ Θεοχαράκη,ΑθήναΑπό 01-06-2021 έως 31-12-2021Επιχορήγηση10.000 €
69Πολιτιστικός σύλλογος “Χοροστάτης”Μουσικά ταξίδιαΠολιτιστικό πάρκο Κερατέας, Ν.ΑττικήςΑπό 24-09-2021 έως 26-09-2021Επιχορήγηση3.000 €
70ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ ΜΕΓΑΡΟΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑπό 01-07-2021 έως 10-12-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα10.000 €NAI
71ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»Μουσικές Συναυλίες έναρξης και λήξης του φεστιβάλ «ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΕΣ – Ημέρες πολιτισμού στο Ξυλόκαστρο & στην Ευρωστίνη»ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ – Νομός ΚορινθίαςΑπό 18-06-2021 έως 27-06-2021Επιχορήγηση5.000 €
72CREATISTS BRIDGING CREATIVE INDUSTRY PROFESSIONALSΟ ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ- ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΑγγλικανική Εκκλησία /Υποσκήνιο Μεγάρου ΜουσικήςΑπό 01-10-2021 έως 31-03-2022Επιχορήγηση5.000 €
73AΡΤΙΒΙΣΤΑΣ Θεατρικές και Μουσικές ΠαραγωγέςΟ όρκος του ΙπποκράτηΩδείο Αθηνών, Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκη, Δημοτικό Ωδείο ΛάρισαςΑπό 15-11-2021 έως 15-01-2022Επιχορήγηση &Αιγίδα5.000 €ΟΧΙ
74ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΟ Φιλελληνισμός στην Μουσική: Συναυλίες, Ψηφιακή ανάδειξη μουσικών έργων, εκπαιδευτικές δράσεις.Γραφεία της ΕΕΦ, και χώρους του «Ιδρύματος Βασίλη και Μαρίας Θεοχαράκη», ΑθήναΑπό 01-05-2021 έως 31-12-2021Επιχορήγηση8.000 €
75ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣΑΘΗΝΑΑπό15-07-2021 έως 31-08-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα3.000 €ΟΧΙ
76SINFONIETTA HELLENICAΠαύλου Καρρέρ: “Μάρκος Μπότσαρης”Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Θέατρο Απόλλων Σύρου), ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας.Από 15-06-2021 έως 15-09-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα5.000 €ΟΧΙ
77Arte Libera Αστική Μη Κερδοσκοπική  ΕταιρείαΣύνθεση και παρουσίαση πρωτότυπου κύκλου μελοποιημένης ποίησης βασισμένου στον Δωδεκάλογο του Γύφτου του Κωστή ΠαλαμάΕθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Λόφος Νυμφών – Θησείο)Από 15-04-2021 έως 25-09-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα3.000 €ΟΧΙ
78ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΤριήμερο εκδηλώσεων του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής ΈρευναςΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑΑπό 01-04-2021 έως 31-12-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα15.000 €NAI
79ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΤΡΑΣΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ 2021 ”ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ”ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝΑπό 18 έως 19-12-2021Επιχορήγηση &Αιγίδα3.000 €ΟΧΙ
 ΣΥΝΟΛΟ 600.000 €  

Πίνακας επιχορηγήσεων σε δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού από εγγεγραμμένους φορείς στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων:

Α/ΑΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
1.Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και της Νεότερης Ιστορίας της Μακεδονίας“Αναζητώντας τη κληρονομιά του εικοσιένα στη Μακεδονία του 19ου αιώνα”25.000 €
2.ΦΙΛΟΙ    ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ                 ΑΡΧΕΙΟΥΝΑΟΥΣΑΣΑΡΧΕΙΟΜΝΗΜΩΝ     ΝΑΟΥΣΗΣ                                         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ10.000 €
3.ΔΗΜΟΤΙΚΟ                                       ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ«Δημιουργία αρχειακής συλλογής με περιεχόμενο τις Έγκλειστες οικογένειες (γυναικόπαιδα) στο ιστορικό Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων από τα Ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στις 13/12/1943 και η προβολή της [ψηφιακή και έντυπη] σε αφιερωματικήέκθεση-εκδήλωση».5.000 €
4.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥΣΚΟΥΤΕΡΑΣ»5.000 €
5.ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ                                  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ: “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ”«Ψηφιοποίηση, προβολή και ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού “Φιλιώ Χαϊδεμένου” »10.000 €
6.Diadrasis,                             Interdisciplinaryresearch on Archaeological & Architectural ConservationDigital Curator for a day (DC4aday)10.000 €
7.ΙΣΤΟΡΙΚΟ                                       ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ                            ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ   KAIΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ5.000 €
8.ΚΕΝΤΡΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΝΕΩΤΕΡΗΣΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣΔημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο”Ο μικρός κεραμίστας ταξιδεύει”.10.000 €
9.ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ                                         ΤΕΧΝΩΝΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ                              Αστική                           Μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαΔιαφύλαξη και μετάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την ψηφιοποίηση των μαρτυριών των εργαζομένων του πρώην Εργοστασίου Τομάτας «Δ. Νομικός».10.000 €
10.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ                                ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ -ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑΤΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ5.000 €
11.ΛYKEION                                            TΩNEΛΛHNIΔΩN-ΠAPAPTHMAΧΑΝΙΩΝΛύκειο Ελληνίδων Χανίων – Ολοκληρωμένη Ψηφιακή Τεκμηρίωση και Ανάδειξη συλλογών του 20ου αιώνα: “Αστικό νοικοκυριό των Χανίων” και “Υφαντά και σχέδια της Φλωρεντίνης Καλούτση”7.000 €
12.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ & ΛΑΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                          ΚΡΗΤΗΣ ”ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ”Μουσειακές και Ψηφιακές δράσεις ανάδειξης των συλλογών του Μουσείου παραδοσιακής ζωής Κρήτης«ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ»7.000 €
13.ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙΜΕΛΕΤΩΝ                       «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ             Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»Οικία-Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου: Μουσειακός κατάλογος – Μία διαφορετική ξενάγηση.7.000 €
14.ΠΑΙΔΙΚΟ                                       ΜΟΥΣΕΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του ΠαιδικούΜουσείου Θεσσαλονίκης3.000 €
15.ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ                                       ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ25.000,00 €
16.ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤο Κοιμητήριο της Χώρας Άνδρου πηγή για τη ναυτικήιστορία του νησιού10.000 €
17.ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ                              ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥβριδικές περιηγήσεις στη Λαυρεωτική με οδηγό την Ιστορία και τις Τέχνες10.000 €
18.ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΧρηματοδότηση                 έκδοσης                                έντυπου  –                                ψηφιακού Λευκώματος και παραχώρησης υλικού για ψηφιακήχρήση5.000 €
19.ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΝΙΔΗΣΨηφιακή Καταγραφή και δραστηριότητες Μουσείου Λαογραφίας και Φυσικής Ιστορίας Γεώργιος Κομνίδης4.000 €
20.ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                          ΤΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΟΙΒΗΙΔΑ- ΚΑΡΛΑΨηφιακή καταγραφή των Συλλογών, τρισδιάστατη ψηφιακή περιήγηση στο Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας, διάσωση και προβολή ψηφιακά του “Καραβιού της Κάρλας”4.000 €
21.Μουσείον της                     Πόλεως                     των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου -ΕυταξίαΨηφιακή Πλατφόρμα Συλλογών και Εκθέσεων15.000 €
22.Ενεργοί Πολίτες Φαρσάλων – Κέντρο Προβληματισμού & ΔιαλόγουΨηφιακή Πρόσβαση και Εικονική Περιήγηση στο Σχολικό Μουσείο Δημοτικής Εκπαίδευσης.5.000 €
23.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΙΩΝΨηφιακός    μετασχηματισμός του                         Ιστορικού,Εθνογραφικού και Λαογραφικού Μουσείου Σίφνου5.000 €
24.Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Όταν το χθες συναντά το σήμερα και η τεχνολογία βοηθάει το αύριο5.000 €
25.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ                                      ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΑΡΑΣΨηφιοποίηση των Αρχείων του Π.Σ.Μ. και Προβολή της Ιστορίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Μεσαράς του 19ου αιώνα. Αρχιτεκτονική, Οπλισμός, ΑγώνεςΑνεξαρτησίας από τον τουρκικό Ζυγό5.000 €
26.ROTONDA                         ΜΟΥΣΙΚΕΣ                    ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣΨηφιοποίηση ιδιωτικής συλλογής μουσικών οργάνων Στέλιου και Λεωνίδα Λαϊνάκη, εργαστήριο/workshop οργανοποιίας και δημιουργία ιστοσελίδας5.000 €
27.ΛΥΚΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ          ΚΑΙ                               ΑΝΑΔΕΙΞΗ            ΤΟΥ    ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΗΛΙΚΤΣΙΔΗΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ10.000 €
28.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ο ΧΑΡΧΑΛΗΣΨηφιοποίηση συλλογής μουσικών οργάνων του συλλόγου «Χάρχαλη» και workshop εκμάθηση μουσικών οργάνων με ψηφιακά μέσα5.000 €
29.ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΨηφιοποίηση Συλλογών Ιστορικού και ΛαογραφικούΜουσείου Γαβαλοχωρίου και Κατασκευή Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας «Μουσεία του Αποκόρωνα»7.000 €
30.Ιστορικό-Λαογραφικό                                        ΜουσείοΚορίνθου“ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ”10.000 €
31.ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ                                 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ    &    ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ο.Π.Α.Κ.)«Καρδίτσα: χρονικό μιας θεσσαλικής πόλης, 15ος-20ος αιώνας»10.000 €
32.Εθνογραφικό Κέντρο Γιώργη Μελίκη – Κέντρο Έρευνας Μάσκας«Μια μάσκα δρόμος»! Ελληνικές Μάσκες – Δρώμενα από την Επανάσταση του 1821 και τον Γ. Βιζυηνό στις σύγχρονες εικαστικές δημιουργίες8.000 €
33.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ                           ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ                        “ΤΕΧΝΩΝ                     ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ”Athens industRy: Παρατηρώντας την ιστορία της αθηναϊκής βιομηχανίας20.000 €
34.ΔΙΚΤΥΟ                       ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ                    &ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣTo  «ημιτελές»  ΄21:    τα  «τουρκικά  Άγραφα»,  η«Καρδίτζα» και ο κάμπος στον απόηχο της Ελληνικής Επανάστασης, 1840-188020.000 €
35.ΜΟΥΣΕΙΟ                        ΣΟΛΩΜΟΥ                  ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝΥλοποίηση του διήμερου διαδικτυακού συνεδρίου με τίτλο: «Τα Επτάνησα και το 1821» (Γεγονότα – Πρόσωπα–Γραφές)7.000 €
36.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΔιαδραστικός χάρτης καταγραφής βιογραφικών, δράσης και            διαδρομών  Φιλελλήνων, και            αναβίωσηεμβληματικού Φιλελληνικού παιχνιδιού του 19ου αιώνα5.000 €
37.ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΚΕ. Δι. ΣΥ.)Διαδρομές στο 1821: Εκπαιδευτικά προγράμματα για την επέτειο 200 χρόνων από την Επανάσταση του 18213.000 €
38.ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΟΛΟΥΈκθεση ιστορικών πιάτων με τίτλο «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ – Φάε τη σούπα σου και θα δεις τονΚολοκοτρώνη…»3.000 €
39.ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ                                          ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΜΑΡΟΥΚΩΣ ΠΑΤΕΡΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΓΙΑ                                  ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑθΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ.3.000 €
40.Μορφωτικός                                        ΣύλλογοςΛαογραφικό                                        Μουσείο ΔιδυμοτείχουΈργα τέχνης Ελλήνων και ξένων ζωγράφων που εμπνεύστηκαν από το 18213.300,00 €
41.ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ναυτική πλευρά της Ελληνικής Επανάστασης του 1821μέσα από τα εκθέματα της μόνιμης συλλογής του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος25.000,00 €
42.ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΦΙΛΩΝ  ΜΟΥΣΕΙΟΥΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Κ. & Α. ΜΑΥΡΙΚΗΗ πειρατεία στο Αιγαίο και η Επανάσταση του 18215.000 €
43.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥΜουσειακές Δράσεις:   “Η   Μικρασία   στην   Κόρινθο1822-1829”5.000 €
44.ΚΕΝΤΡΟ                        ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Από τις 3 στις 4 χορδές…5.000 €
45.ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝΜΕΣΣΗΝΙΑΣ “Ξένος ο Κορώνης”Περιοδική Έκθεση με θέμα “Ψηφίδες Ψαλτικής Τέχνης,Ιωάννης Πλουσιαδηνός”8.000 €
46.Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης ΓαρεδάκηΣυνέδριο με θέμα: Η συμβολή του Τύπου στην επανάσταση του 18215.000 €
47.ΔΗΜΟΤΙΚΗ                                ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣΤα «άλλα» όπλα του Αγώνα5.000 €
48.Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)Τα ψηφιακά παιχνίδια και μουσεία, μέσο γνωστικής και βιωματικής προσέγγισης του εορτασμού για τα 200 χρόνια του νεότερου ελληνικού βίου7.000 €
49.ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑΤο Ψωμί στην Ελληνική Επανάσταση του 18213.000 €
50.Εκπολιτιστικός                                  Μορφωτικος σύλλογος Λιμεναρίων” Το ανοιχτό Μουσείο : Λιμενάρια + “5.000 €
51.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ“Οι ελληνικές   φορεσιές.   Από   την   αρχαιότητα   στογύρισμα του 19ου αιώνα”25.000 €
52.ΔΗΜΟΤΙΚΗ                                ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙΦΝΟΥΑνάδειξη και προβολή της νεότερης κεραμικής5.000 €
53.ΔΗΜΟΤΙΚΗ                                ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΘΑΚΗΣ – Ο ΦΗΜΙΟΣΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ10.000 €
54.ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝΔιαμόρφωση πολυμεσικής αίθουσας αφιερωμένης στηγέννηση της κρητικής αρχαιολογίας και στη συγκρότηση των συλλογών του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης20.000 €
55.Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο ΛάρισαςΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ-Β’ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣΣΥΛΛΟΓΗΣ10.000 €
56.ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΟΝΤΖΟΣ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ με θέμα: ΑΥΡΑ ΘΥΜΙΣΗΣ… ΙΩΑΝΝΙΝΑ. ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ, ΤΕΧΝΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ5.000 €
57.ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣΚαστελόριζο – ο αέναος “βράχος Ακρίτας” – Πολιτισμός& Παράδοση15.000 €
58.ΘΕΣΙΣ            ΑΣΤΙΚΗ                       ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΑΡΙΚΑ ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ,   ΤΟ   ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ   ΚΟΡΙΤΣΙ,   στοΜουσείο Τσιτσάνη10.000 €
59.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                         ΤΣΙΒΑΡΑ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ                        ΔΡΑΣΕΙΣ                        ΓΙΑ                    ΤΗΝ                            ΑΝΑΔΕΙΞΗ     ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ                        ΠΕΡΙΟΧΗΣ      ΜΑΣ-ΧΑΛΕΠΙΑΝΟΣ ΜΑΝΕΣ: ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΜΕΛΩΔΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΣΥΝΟΡΑ -ΕΓΩ, Η ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ5.232,80 €
60.Φίλοι Μουσείου Ναυπηγικών καιΝαυτικών Τεχνών ΑιγαίουΠαραδοσιακά Ιστιοφόρα: Αρμαδούροι και Ιστιοράφτεςστα ξυλοναυπηγεία του Αιγαίου10.000 €
61.Blow-Up                    Αστική                          Μηκερδοσκοπική ΕταιρίαΤο Άλλο Σώμα15.000 €
 ΣΥΝΟΛΟ 527.532,80 € 
     

Πίνακας επιχορηγήσεων προτάσεων ανάπτυξης ερευνητικού έργου στον τομέα του θεάτρου:

A/AΦορέαςΠρότασηΕπιχορήγηση
1ΕΑΝ Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία«Ελληνικά Σονέτα»: Μια διαδρομή στο ελληνικό σονέτο με θέμα τον έρωτα, από τα δημοτικά ποιήματα , ως τα σονέτα των αρχών του 20ου αιώνα και οι αντανακλάσεις τους στη σύγχρονη σκηνική πράξη 5.000,00 €
2ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BLIND DATE Arts&CultureCassandra’s Womb / Η Μήτρα της Κασσάνδρας8.000,00 €
3Art Files Productions- Ίλια Παπασπύρου Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαDOV’ ERA DODONA? (ΠΟΥ ΗΤΑΝ Η ΔΩΔΩΝΗ;)5.000,00 €
4LifeAfterDeath (LaD) TheatreCompany, Αστική μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαHeart project Ένα καλλιτεχνικό, ερευνητικό πρότζεκτ με χαρακτήρα σκυταλοδρομίας Μια μελέτη πάνω στη διπλή ιδιότητα του περφόρμερ/δημιουργού σε συνθήκες πανδημίας και μη6.000,00 €
5Κ.Α.Ν.ΟHomo Sentado – Ο καθισμένος άνθρωπος.5.000,00 €
6LIMINAL – Πρόσβαση στον Πολιτισμό Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρείαliminal space – έρευνα για τη δημιουργική προσβασιμότητα θέατρο10.000,00 €
7anima-animal Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρίαMEISNER TECHNIQUE – ANIMAL MOVEMENT5.000,00 €
8ABNORMAL GROUPVincent Van Gogh- Γιαννούλης Χαλεπάς/ Ιδιοφυΐα και Tρέλα5.000,00 €
9Αστική Mη Κερδοσκοπική Εταιρεία Θεάτρου Σπίτι ΤηςΑνδρέας Σταίκος, ο σκηνοθέτης της γραφής – Η μέθοδος δημιουργίας ενός θεατρικού έργου μέσα από την διαδικασία της πρόβας6.000,00 €
10Νοσταλγία, Εργαστήρι Καλλιτεχνικής ΔημιουργίαςΑνυπακοή (Disobedience)6.000,00 €
11Ars Moriendi (Αρς Μοριέντι) – Αστική Εταιρία Μη ΚερδοσκοπικήΑπό την Αναπαράσταση στην Συμπαράσταση Το θέατρο, η Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων5.000,00 €
12ΚΑΡΤ Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαΓιώργος Λαζάνης- Ο Σκηνοθέτης, ο Ηθοποιός, ο Δάσκαλος. Από τον Κουν στη μετά Κουν εποχή του Θεάτρου Τέχνης5.000,00 €
13Elephas tiliensisΓυναίκες και ιστορίες – Η γέννηση μιας δραματουργίας7.000,00 €
14Passatempo Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαΔιάσωση των παραδοσιακών θεατρικών τεχνικών στην τέχνη της σκηνογραφίας και ενδυματολογίας7.000,00 €
15ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤΗΤΕΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρείαΈκθεση Πόρτερ: Ζητείται ένα θαύμα για την Ελλάδα7.000,00 €
16ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΜΒΟΓΛΟΥΕλεύθερος Άνθρωπος7.000,00 €
17STAY IN ART 11 AMKEΈρευνα βιωματικής προσέγγισης θεατρικού αποτελέσματος μέσω ψυχοδράματος.7.000,00 €
18ΜΠΑΣΑΡΤΈρευνα για Παραστάσεις Συμμετοχικής Τέχνης6.000,00 €
19ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 55Ερημοποίηση (δημιουργώντας, δοκιμάζοντας επιτόπια και αναδιαμορφώνοντας μια επιτελεστική διάλεξη)5.000,00 €
20ΕΝΑ ΣΥΝ ΕΝΑ ΙΣΟΝ ΕΝΑΗ “ΑΠΟΘΕΩΣΗ” ως εμβόλιμο παραστατικό είδος στο ελληνικό θέατρο σκιών και ο κοινωνικός του ρόλος στη συμμετοχικότητα του κοινού. Το σώμα του καραγκιοζοπαίκτη ως ορατό μέσο και φορέας της θεατρικής τέχνης. 6.000,00 €
21«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» Αστική μη κερδοσκοπική εταιρείαΗ επίδραση της Ελληνιστικής Ρητορικής παράδοσης στο Αγγλικό Αναγεννησιακό Θέατρο5.000,00 €
22Vasistas, Αστική μη κερδοσκοπική ΕταιρείαΗ πολυφωνία της υπαίθρου6.000,00 €
23Καλλιτεχνική Ομάδα KentroΗ συγκρότηση ενός θιάσου ως φορέα μιας συλλογικής αφήγησης6.000,00 €
24Ça VaΘΕΑΤΡΟ και ΓΛΩΣΣΑ – ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ9.000,00 €
25ΔΥΝΑΜΟΚαλλιτεχνικοί Άνεμοι8.000,00 €
26Ελληνικό Δίκτυο «Φίλοι της Φύσης»Μπλοκ στη λήθη του ναζισμού – Θεατρικές εικόνες σκλαβιάς και λευτεριάς του Ρενάτο Μόρντο για το Μπλοκ 155.000,00 €
27Ομάδα ΠάλσαρΝικολάι Ντεμίντοφ: Η Τέχνη Του Να Ζεις Πάνω Στη Σκηνή5.000,00 €
28ΟΜΑΔΑ ΧΡΩΜΑ ΑΣΤΙΚΗ – ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ Ήχος της κάθε Τραγωδίας6.000,00 €
29ΟΜΑΔΑ DE NOVO ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ σύγχρονος βίος του Γκρέγκορ Σάμσα ή Τα σύγχρονα παράσιτα της πατριαρχίας9.000,00 €
30ΠΥΡΠαλιός και Νέος κόσμος. Βία και Πένθος.5.000,00 €
31ΡΟΖΑ αστική μη κερδοσκοπική εταιρείαΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ (προσωρινός τίτλος)5.000,00 €
32TRANSATLANTIC GROUPΠΡΟΣ ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ8.000,00 €
33POLUS COLLECTIVE Αστική μη κερδοσκοπική εταιρείαΣυνθέτοντας το τοπίο: Θεατρικές πρακτικές στο δημόσιο χώρο της Ελλάδας και οι νέες συνθήκες της πανδημίας7.000,00 €
34Πλατφόρμα Πολιτισμού ArtForm Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαΣχέδιο Βωλάξ: Προς Αναζήτηση Εδάφους10.000,00 €
35Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπική Ζώνη 42Τα δύο σώματα της βασίλισσας. Σώμα και εξουσία7.000,00 €
36«LONG SHOT FILMS»Το διαμεσικό ταξίδι του θεάτρου στο διαδίκτυο στην πανδημία6.000,00 €
37ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ8.000,00 €
38«The Garage»ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΩΣ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ6.000,00 €
39ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΓΩΨηφιακοί Θεατρικοί Χαρακτήρες – Έρευνα πάνω στις δυνατότητες διαχείρισης συναισθημάτων6.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ250.000,00 €

Πίνακας επιχορηγήσεων προτάσεων ανάπτυξης Ερευνητικού Έργου στον Τομέα της Μουσικής:

Α/ΑΦΟΡΕΑΣΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
1AρΤρι – Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία μουσικών παρεμβάσεων“Ακρόαση του Βάθους” Ο ενσώματος ήχος, η τονική επίγνωση και ο διαλογισμός της δόνησης ως ολιστικό μοντέλο για την εκπαίδευση και την επιτέλεση της μουσικής8.000€
3ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ«Πού πάει η φωνή όταν δεν τραγουδάμε πια: ομαδικό τραγούδισμα πριν, κατά και μετά την περίοδο του εγκλεισμού».5.000€
4WOMO ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ AMKEchórεs in Crete: Αλληλεπιδρώντας με τις μουσικές του τόπου10.000€
5ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑHalldorophone – μια περίπτωση καινοτομίας και φουτουριστικής παραδοξότητας: Ανατομία, Πράξη, Τέχνη και Τεχνική.3.000€
7Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία παραγωγής και διάδοσης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων-Κύκλος ΤεχνώνImprovisational Opera – Έρευνα σχετικά με την εφαρμογή των μεθόδων συλλογικής δημιουργίας θεάτρου -devised theatre – για την δημιουργία σύγχρονων έργων όπερας.3.000€
10Quintae ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΈκδοση μεθόδου διδασκαλίας Κλασικής Κρητικής Λύρας και εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογικών μέσων στην ερμηνεία της7.000€
11STUDIO 1 2 3ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “EXPANDED PIANO II”3.000€
18vasistas αστική μη κερδοσκοπική εταιρείαΣήμαντρα και τάλαντα: η χρήση, η παράδοση και η μεταγραφή τους στη μουσική σήμερα.5.000€
 ΣΥΝΟΛΟ 44.000 €