2.314.800 ευρώ για την ενίσχυση του Ελεύθερου Θεάτρου και θεατρικών δράσεων

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 2.314.800 ευρώ ανακοινώνονται σήμερα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ενίσχυση του Ελεύθερου Θεάτρου.

Με το ποσό των 2.099.000 ευρώ επιχορηγούνται 111 επαγγελματικά θεατρικά σχήματα για θεατρικές παραγωγές της καλλιτεχνικής περιόδου 2020-21.

Με το ποσό των 215.800 ευρώ επιχορηγούνται 15 ακόμη φορείς και ομάδες, για θεατρικές δράσεις το 2020.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη, στις 5 Μαΐου 2020, ανταποκρινόμενη άμεσα στην πρόταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Θεάτρου να αυξηθεί το ποσό του 1.000.000 ευρώ για τις επιχορηγήσεις στο Ελεύθερο Θέατρο, σύμφωνα με την προκήρυξη της 14ης Ιανουαρίου 2020, διπλασίασε το ποσό σε 2.000.000 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, δόθηκε το περιθώριο στην Επιτροπή να εισηγηθεί την οικονομική στήριξη περισσότερων επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων, λόγω των αναγκών που δημιουργήθηκαν από τις έκτακτες καταστάσεις της πανδημίας.

Η κ. Λίνα Μενδώνη, ευχαριστώντας τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟΑ καθώς και τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που εργάστηκαν αμισθί και εν μέσω της πανδημίας, προκειμένου να ολοκληρώσουν, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα το έργο τους, δήλωσε τα εξής:

“Ευχαρίστως αποδέχομαι τη διαθεσιμότητα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Θεάτρου να συμβάλλει στη νέα πολιτιστική πολιτική που χαράσσει το ΥΠΠΟΑ για το ελληνικό θέατρο. Η γνώση και εμπειρία της, θα αξιοποιηθεί άμεσα στην προετοιμασία της νέας θεατρικής πολιτικής η οποία κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη, μετά τις παθογένειες που ανέδειξε η πανδημία του covdi-19. Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις, στην αδήλωτη εργασία, στην αξιολόγηση του σημερινού ελληνικού θεατρικού τοπίου”. Επίσης, η Υπουργός δέχτηκε το αίτημα της Επιτροπής να επεκταθεί η καλλιτεχνική περίοδος 2019-2020 έως τις 31 Μαΐου του 2021 ενώ η καλλιτεχνική περίοδος 2020-2021 παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Έτσι, θα δοθεί χρόνος σε όλες τις ομάδες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Συνολικά κατατέθηκαν 156 εμπρόθεσμες προτάσεις. Η Επιτροπή μελέτησε, όλες τις προτάσεις, και προέκρινε τις 111, υπερβαίνοντας και το ποσό 2.000.000. Το τελικό συνολικό ποσό για τις επιχορηγήσεις στο Ελεύθερο Θέατρο ανέρχεται σε 2.099.000 ευρώ.

Από τους 111 φορείς που επιχορηγήθηκαν οι 93 δραστηριοποιούνται στην Αττική και οι 18 στην Περιφέρεια.

Ακολουθεί το σκεπτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Θεάτρου:

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2020 – 2021

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία αποτελείται από τους Ειρήνη Μουντράκη, Πρόεδρο (Θεατρολόγο, Υπεύθυνη Δραματολογίου, Βιβλιοθήκης, Αρχείου και Διεθνών Σχέσεων Εθνικού Θεάτρου, δημιουργό Greek Play Project), Γρηγόρη Ιωαννίδη Αντιπρόεδρο (Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, Κριτικό Θεάτρου) και τα μέλη Αντώνη Βολανάκη (Εικαστικό, Διδάσκων στα Πανεπιστήμια Πατρών και Πελοποννήσου), Αντιγόνη Καράλη (Δημοσιογράφο), Γιώργο Μητρόπουλο (Δημοσιογράφο), Σάββα Πατσαλίδη (Ομότιμο Καθηγητή Θεατρολογίας του ΑΠΘ, Κριτικό Θεάτρου) και Τάκη Τζαμαργιά (ΕΕΠ Πανεπιστημίου Αθηνών, Σκηνοθέτη), ως αρμόδια για τις Επιχορηγήσεις των Επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του Ελεύθερου Θεάτρου, καταθέτει σήμερα, την 4η Ιουνίου 2020, την πρότασή της σύμφωνα με την από 14/1/2020 δημοσιευθείσα προκήρυξη του ΥΠΠΟΑ για το έτος 2020-2021. 

Κατατέθηκαν συνολικά 156 εμπρόθεσμες προτάσεις. Το ποσό που η Επιτροπή είχε αρχικά στη διάθεσή της ανερχόταν στο ύψος των 1.000.000 ευρώ, το οποίο μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής προς την Υπουργό Πολιτισμού, δεδομένης της πανδημίας και των αποτελεσμάτων της, τελικά διπλασιάστηκε στα 2.000.000 ευρώ.

Η Επιτροπή μελέτησε με προσοχή και αίσθηση ευθύνης όλες τις κατατεθειμένες προτάσεις και προέκρινε τελικά 111 από αυτές, προτείνοντας το ποσό των 2.099.000 ευρώ για τη συνολική επιχορήγηση τους. Υπενθυμίζεται εκ νέου ότι τα προτεινόμενα προς επιχορήγηση ποσά δεν στοχεύουν να καλύψουν το συνολικό κόστος κάθε παραγωγής, αλλά τη μερική στήριξη των παραγωγών, με προτεραιότητα στην όσο το δυνατόν ικανοποιητικότερη διασφάλιση όσων καλλιτεχνών συμμετέχουν σε αυτές.

Από τη διαδικασία αποκλείστηκαν όσα σχήματα δεν τηρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις, όπως αυτές σαφώς διατυπώθηκαν στην προκήρυξη. Ωστόσο, η πρωτόγνωρη κατάσταση την οποία ως γνωστόν καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η κοινωνία, και κατά συνέπεια ο θεατρικός κόσμος, επέβαλε μια διαφορετική και ελαστικότερη αντιμετώπιση σε σχέση με το σκεπτικό των επιχορηγήσεων των προηγούμενων ετών. Οι συνθήκες επιβάλλουν να προταχθεί το αίτημα των σχημάτων για επιβίωση και υποστήριξη της δράσης τους αλλά και της διατήρησης των χώρων και του δυναμικού τους. Ως προς αυτό, η Επιτροπή κατόπιν συζήτησης και ομόφωνης απόφασης των μελών της αποφάσισε:

α) Να αντιμετωπίσει με σχετική ελαστικότητα το χρονικό όριο ενεργούς δραστηριότητας των σχημάτων, ώστε να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο επιχορήγησης όσο το δυνατόν περισσότερα σχήματα και θεατρικοί χώροι.

β) Να σημειώσει ως σημαντικό κριτήριο στην εισήγησή της τον αριθμό των συμμετεχόντων ηθοποιών και συντελεστών κάθε παραγωγής, όπως και την επιλογή πρωτότυπου και ιδιαίτερης ποιότητας δραματολογίου με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση νεοελληνικού έργου.

γ) Επίσης, αναγνωρίζοντας τη συνολική προσφορά των εταιρειών θεατρικής παραγωγής, να λάβει κατ’ εξαίρεση για τη φετινή περίοδο την απόφαση ενίσχυσής τους, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα της θεατρικής δραστηριότητας.

Όσον αφορά την ποιότητα των αιτήσεων προς επιχορήγηση, η Επιτροπή νιώθει για μια ακόμη φορά την ανάγκη να σημειώσει την ανησυχία της για την απουσία της έμφασης στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων εκφραστικών μέσων από τις περισσότερες προτάσεις. Ανησυχητικό επίσης βρίσκει το συνεχή κατακερματισμό των δυνάμεων, ενώ η κινητικότητα των σχημάτων και οι συνεργασίες μεταξύ των καλλιτεχνών αποδεικνύονται χρόνο με τον χρόνο λιγότερες. Αποθαρρυντικό είναι τέλος πως για μια ακόμη περίοδο οι προτάσεις στην πλειοψηφία τους εμφανίστηκαν πρόχειρες, ισχνές ως προς τη σύνταξη ενός πλήρους και σαφούς καλλιτεχνικού σκεπτικού. Η Επιτροπή θα επιθυμούσε οι προτάσεις να μην επικεντρώνονται στην περιληπτική περιγραφή του προτεινόμενου έργου, αλλά να προχωρούσαν στην εναργέστερη αποτύπωση του οράματος της σκηνικής του ανάπτυξης. Το ίδιο ασαφής υπήρξε σε αρκετές περιπτώσεις ο σχεδιασμός της καλλιτεχνικής παραγωγής.

Η κατάσταση δεν επέτρεψε τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων, καθώς πολλά από τα επιχορηγημένα σχήματα της προηγούμενης περιόδου δεν πρόλαβαν να ανεβάσουν τις παραστάσεις τους ή δεν κατόρθωσαν να τις ολοκληρώσουν μέχρι τη βίαιη διακοπή της περιόδου. Στις περιπτώσεις αυτές η Επιτροπή θεώρησε τις παραστάσεις οιονεί γενόμενες, προκειμένου να μην εξαιρεθούν από τη διαδικασία. Η Επιτροπή ωστόσο συνεχίζει να θεωρεί ουσιαστική αλλά και ηθική υποχρέωση των σχημάτων την υλοποίηση των προτάσεων για τις οποίες έχουν επιχορηγηθεί. Ο τρόπος της μελλοντικής υλοποίησης τους, σε περίπτωση που τα θέατρα παραμείνουν κλειστά στο μέλλον, πρόκειται να συζητηθεί από την Επιτροπή και θα αποφασιστεί μετά από συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και κατά περίπτωση για κάθε παραγωγή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει το όποιο υλικό αποδεκτό είναι το να έχουν πληρωθεί όλοι οι συντελεστές και οι ηθοποιοί που συμμετείχαν στην παραγωγή.

Επίσης, η Υπουργός ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Επιτροπής, συμφώνησε στην επέκταση της καλλιτεχνικής περιόδου 2019-2020 έως τις 31 Μαΐου του 2021 ενώ η καλλιτεχνική περίοδος 2020-2021 παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Δίνεται έτσι χρόνος σε όλες τις ομάδες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Η ανάγκη που η Επιτροπή είχε επισημάνει στο προηγούμενο σκεπτικό της για τη χάραξη μιας φιλόδοξης πολιτιστικής πολιτικής στο ελληνικό θέατρο, η οποία δεν θα εστιάζει μόνο σε παραστάσεις και δημιουργούς αλλά θα ανταποκρίνεται γενικότερα στις ανάγκες της σύγχρονης σκηνής, αναδύθηκε με εμφατικό τρόπο κατά τα πρόσφατα γεγονότα της πανδημίας. Η Επιτροπή ζητάει από το Υπουργείο τη χάραξη και εποπτεία μιας πολιτικής, που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και θέσεις όσων συντελεστών συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του σημερινού ελληνικού θεάτρου και δηλώνει τη διαθεσιμότητά της να συμβάλλει σε αυτό.

Τα μέλη της Επιτροπής απευθύνουν και από αυτή τη θέση τις ευχαριστίες τους προς την Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη για την εμπιστοσύνη στη κρίση τους και τον τρόπο με τον οποίο εισάκουσε τα αιτήματά τους. Ευχαριστούν επίσης θερμά τον Γ.Γ. του ΥΠΠΟΑ, κ. Νικόλα Γιατρομανωλάκη, τον Γενικό Διευθυντή Σύγχρονου Πολιτισμού κ. Μάριο Κωστάκη, την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών κ. Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη, την Προϊσταμένη του Τμήματος Θεάτρου και Χορού κ. Άννα Καλαφατάκη, καθώς και την Γραμματέα της Επιτροπής κ. Ευαγγελία Πανταζή για την αμέριστη βοήθεια τους στο έργο της Επιτροπής.

  1. Επιχορηγήσεις θεατρικών παραγωγών καλλιτεχνικής περιόδου 2020-2021

Ακολουθούν οι πίνακες με τα 111 επιχορηγούμενα επαγγελματικά θεατρικά σχήματα:

Α/ΑΑ.Μ. Φορέα/ΈδραΕπωνυμία ΦορέαΤίτλος ΠαραγωγήςΠοσό Επιχορήγησης
1448/ΑττικήΕλληνική Εταιρία Θεάτρου“Η δεύτερη έκπληξη του έρωτα”30.000 €
22020/ ΑττικήΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ODCEros/Έρως30.000 €
34209/ΑττικήΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΑΤΡΟ Μ.Κ.Ο.ΜΠΛΕ ΔΩΜΑΤΙΟ30.000 €
4453/ΑττικήΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΡΤΑ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥΟ ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ)30.000 €
5559/ΑττικήΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – Αστική μη κερδοσκοπική ΕταιρείαΤΡΙΛΟΓΙΑ ΛΗΜΑΝ30.000 €
6610/ΑττικήΟμάδα ΝάμαΗ Νεκρή Λίμνη30.000 €
7232/ΑττικήΔΟΛΙΧΟΣΝέο ελληνικό έργο από τη Σχολή Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής του Θέατρου Πορεία30.000 €
8318/ΑττικήΛυκόφως Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαΣΥΜΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥ ΜΥΑΛΟ30.000 €
93624/ ΑττικήLEAD IN ARTS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑPHOTOGRAPH 5128.000 €
106865/ΑττικήΑΡΗΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΜΚΕΤο Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα28.000 €
11503/ΑττικήΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΞΗΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΚΑΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ26.000 €
122881/ΑττικήΟμάδα Χρώμα –Αστική μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ26.000 €
13558/ΑττικήΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΠΕRΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ Ποπολάρος26.000 €
146879/ΑττικήTEATRO MA NON TROPPO (Μ.Κ.Ο.)¨Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΗΡΑΜΕΝΟΣ ΟΦΙΣ: μια συζήτηση για τα 200 χρόνια από την επανάσταση”25.000 €
15905/ΑττικήΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΓΩ‘Υποχώρηση Από Τη Μόσχα’ (Retreat From Moscow)25.000 €
161315/Αττική“Η Πάνδημος Ηώς ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”“ΜΑΥΡΟ ΝΕΡΟ”25.000 €
174279/Αττικήεν τω άμα ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ Αστική μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαMacbeth25.000 €
184723/ΑττικήΑΤΟΝΑΛ ΑΜΚΕO Ζητιάνος25.000 €
193835/ΑττικήΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΌπου κι αν πας να μη χαθείς25.000 €
202602/AττικήKART αστική μη κερδοσκοπική εταιρείαΤΟ ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 2ο25.000 €
21355/ΧανιάΜνήμη” Εταιρεία ΘεάτρουEIGENGRAU25.000 €
222007/ΑττικήΘεατρική ομάδα “Σημείο Μηδέν”ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ25.000 €
236766/ΑττικήΗ Ορχήστρα των Μικρών ΠραγμάτωνΑντόνιο ή το μήνυμα25.000 €
244023/ΑττικήΕΠΤΑΡΧΕΙΑΓενική Πρόβα Αυτοκτονίας25.000 €
25147/ΑττικήΙ.Μακρή- Ν. Διαμαντής και Σία Εταιρεία θεάτρου ΣημείοΔον Ζουάν25.000 €
264167/AττικήZero Gravity Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ25.000 €
271570/ΑττικήΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΡOMΟΣ ΜΕ ΔΕΝΤΡΑΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux25.000 €
284092/ΑττικήSPECTRUM Αστική μη κερδοσκοπική εταιρείαΛΑΘΟΣ ΧΩΡΑ25.000 €
29151/ΘεσσαλονίκηAnima Animal Αστική Μη Κερδοσκοπικη ΕταιρίαBLOCK 1522.000 €
304079/ΑττικήΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΜΙΚΡΟΥΛΙ ΤΣΙΡΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΜΑΤΩΝMARBURG22.000 €
314153/ΑττικήΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥORLANDO (από το μυθιστόρημα της VIRGINIA WOOLF) η “Αυτός που έγινε αυτή και αγάπησε εκείνη & εκείνον”22.000 €
32153/ΑττικήΕταιρεία Θεάτρου SforarisΜΙΧΑΕΛ ΚΟΛΧΑΑΣ22.000 €
33711/Αττική“Ηθικόν Ακμαιότατον” Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρίαΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ22.000 €
343406/ΑττικήElephas tiliensisΣεροτονίνη22.000 €
354207/ΑττικήΘεατρική ΟμάδαΤΑ ΨΟΦΙΜΙΑ (ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ Τ’ΑΛΟΓΑ ΟΤΑΝ ΓΕΡΑΣΟΥΝ)22.000 €
361040/ΑττικήΘεατρικός Οργανισμός Νέος ΛόγοςΧάρπερ Ρήγκαν22.000 €
372021/ΑττικήΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΥΘΩΔΙΑΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Η΄ΟΙ ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΤΟΥ ΣΑΛΕΜ22.000 €
384132/ΘεσσαλονίκηPassatempo Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαΚαθαρό σπίτι (The Clean House)22.000 €
39396/ΑττκήΘΕΑΤΡΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥΗ γυναίκα της Ζάκυθος του Διονυσίου Σολωμού22.000 €
402745/ΑττικήSQUAREFrankenstein or The Modern Prometheus της Mary Shelley22.000 €
414237/ΑττικήIN BETWEEN ART THEATRE COMPANY“Τα Πουλιά”20.000 €
426160/ΑττικήΘεατρική Ομάδα Ανδρομέδα Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία«Εμπόριο» Αληθινά γεγονότα και μαρτυρίες αντρών, γυναικών και παιδιών- θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων20.000 €
434394/ΑττικήΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ«Υψιπύλη: Ανασυνθέτοντας τον Τραγικό Μύθο»20.000 €
444334/ΑττικήΣΥΝ-ΘΗΚΗ Αστικη μη κερδοσκοπική ΕταιρείαΜια παράσταση χωρίς σημασία20.000 €
453836/ΑττικήΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΝKALΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ20.000 €
461100/ΘεσσαλονίκηΧΩΡΟΣ-Αστική μη κερδοσκοπική εταιρείαΒΑΚΧΕΣ20.000 €
471101/ΑττικήΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓια το καλό σου20.000 €
484269/ΑττικήΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΙ ΦΟΡ ΣΕΡΚΟΥΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΓλάρος20.000 €
494140/ΑττικήΞΑΝΘΙΑΣΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ20.000 €
50441/ΑττικήΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Angelus NovusΧΡΥΣΙΠΠΟΣ20.000 €
51505/ΑττικήΡέον«Το τέλος της μικρής μας πόλης»18.000 €
523588/ΑττικήΤΕΧΝΗΣ ΟΝΕΙΡΑ ΑΜΚΕ«Υπουργείο της Υπέρτατης Ευτυχίας»18.000 €
531243/ΑττικήΘέατρο της ημέρας Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Καλλιτεχνικής και Παιδευτικής Θεατρικής ΈκφρασηςΟ ΔΕΙΠΝΟΣ18.000 €
544059/ΑττικήOne Plant ProductionΟ Δράκος18.000 €
552012/ΗμαθίαGaffΟ κατά φαντασίαν ασθενής18.000 €
564074/ΑττικήΕΝΑ ΣΥΝ ΕΝΑ ΙΣΟΝ ΕΝΑΡασομόν18.000 €
574101/Θεσ/αλονίκηΜικρός ΒορράςVIRUS THESS18.000 €
581994/ΣέρρεςHIPPO ΧΙΠΟΑπέθαντος18.000 €
59468/ΑττικήΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ18.000 €
604197/ΑττικήΘέρος – Εταιρία ΘεάτρουΗ Γραμμή του Ορίζοντος18.000 €
613945/ΑττικήΟ ΚΥΒΟΣΗ ΚΟΛΕΞΙΟΝ18.000 €
624007/ΑττικήΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Η ΠΡΟΒΑ)ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΕΣ18.000 €
636479/ΑττικήΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΠΟΥΦΟΝΟΙΤρία θερβαντινά ιντερμέδια18.000 €
642034/Αττική4 FRONTALΏ! Θεοί του Ολύμπου. (μια παράσταση εμπνευσμένη απο την ελληνική μυθολογία)18.000 €
655316/ΑττικήΘΕΣΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΑΠΟΛΕΟΝΤΙΑ16.000 €
662084/ΛάρισαΑΣΙΠΚΑ‘Ο Άμλετ συναντά την Ηλέκτρα.. Α–μηχανία.. ‘ ΄Hamlet meets Elektra.. At No- Machine Era..΄15.000 €
67964/ΑττικήNova Melancholia“Marcel Duchamp”15.000 €
684322/ΑττικήΙΑΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ“TALK SHOW”15.000 €
691127/ΑττικήΒΗΜΑΤΑ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Θεάματος“Έργατα και δουλείας” τρία ποντιακά μονόπρακτα15.000 €
701689/Αττικήομάδα ΕΠΤΑ«Μην είν’ οι κάμποι;»15.000 €
716454/ΘεσσαλονίκηECLIPSES GROUP THEATER«Οι τελευταίες επιστολές του Τζιάκοπο Όρτις»15.000 €
726961/ΑττικήAD HOC PRODUCTIONmoderato cantabile15.000 €
734152/Θεσ/αλονίκηArs Moriendi (Αρς Μοριέντι) – Αστική Εταιρία Μη ΚερδοσκοπικήThe Hunt15.000 €
743966/Αττικήplays2placeUNE BELLE EQUIPE15.000 €
754225/ΑττικήΤΟΠΙΝα σου πω μια ιστορία15.000 €
762039/Αττικήθεατρική ομάδα animaΟ Πίθηκος Ξουθ ή Τα ήθη του Αιώνα15.000 €
774043/Θεσ/αλονίκηΠΑΠΑΛΑΝΓΚΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΟ ΥΜΠΥ ΒΑΣΙΛΙΑΣ15.000 €
786536/ΑττικήΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΤΑΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ15.000 €
796441/ΑττικήΕΑΝ Αστική μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαΤΟ ΚΗΤΟΣ15.000 €
804285/ΑττικήLifeAfterDeath (LaD) TheatreCompany ΑΜΚΕΤο κορίτσι που γίνεται γορίλας και άλλες ιστορίες ανάρρωσης 5 δραματοποιημένοι μονόλογοι από μαρτυρίες ανθρώπων που άκουγαν φωνές. Μια multimedia performance με θέμα την ψυχική υγεία15.000 €
81462/ΑττικήΝΟΗΤΗ ΓΡΑΜΜΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΧΕΝΡΙΞ15.000 €
824138/ΑττικήΧΑΣΑΡΤ ΘΙΑΤΕΡ ΓΚΡΟΥΠ Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρείαΔΑΙΜΟΝΕΣ15.000 €
834182/ΑττικήΝΕΡΑ ΕΙΔΑΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ15.000 €
841538/ΑττικήΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ15.000 €
856839/ΑττικήΕΦΑΜΙΛΛΟΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ τιμή της ανταρσίας στην μαύρη αγορά15.000 €
86926/ΑττικήΌχι Παίζουμε Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρίαΘΑΝΟΣ ΒΛΕΚΑΣ15.000 €
874747/ΑττικήFABRICA ATHENS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚεφάλαιο Πρώτο: Konstantin Carathéodory15.000 €
883843/ΑττικήΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΥΤΟΠΙΑ15.000 €
891074/ΑττικήΘΕΑΤΡΙΝΩΝ ΘΕΑΤΕΣ (εταιρικός Θίασος Ο.Ε.Θ. – Σ.Ε.Η.)ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΟΥ ΝΤΟΡΙΑΝ ΓΚΡΕΥ15.000 €
906626/Θεσ/αλονίκηΆνθρωπος στη Θάλασσα Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαThe Bonsai Project Σκηνική σύνθεση – συνύπαρξη ντοκουμέντου και αναπαράστασης15.000 €
91875/ΑττικήΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ “PER-THEATER-FORMANCE”MOJO RISIN:Ο Σαμάνος15.000 €
92402/ΑττικήΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΙΚΤΕΣΟΝΕΙΡΟ Η ΕΦΙΑΤΗΣ;ΞΥΠΝΗΣΤΕ!15.000 €
934331/ΑττικήΤ3ΧΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ«Τα τρία φιλιά»15.000 €
941838/ΑττικήΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΥΠΕΡΙΩΝΤΡΩΙΛΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΗΙΔΑ15.000 €
956870/ΑττικήMONSTERA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΟΙΜΟΣ14.000 €
96473/ΑττικήΘεατρικός οργανισμός “Κάτω απ’ τη γέφυρα”«Η ΦΑΡΣΑ ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΠΑΤΛΕΝ» (La farce de maître Pierre Pathelin).12.000 €
976828/ΡέθυμνοΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΜΒΟΓΛΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(Προσωρινός Τίτλος) “Ο Κύριος Χ” ή “Άνθρωπος Ασθενής” ή “Νόσος”12.000 €
984794/ΑττικήLABYRINTH ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑNerium Park12.000 €
994124/Θεσ/αλονίκηΟΜΑΖ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ Νεράιδα12.000 €
1006791/ΑττικήBLOOM ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΦΑΓΗ12.000 €
1015357/ΚοζάνηΧ-αίρεταιΟ Φρουρός12.000 €
1026542/ΑττικήFUGA ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΤρομεροί Γονείς12.000 €
1036773/ΑττικήMΠΑGΑΖΙΑΑπόλλων και Υάκινθος, βασισμένο στις μεταμορφώσεις του Οβίδιου.11.000 €
104528/ΑττικήΝοσταλγία – Εργαστήρι Καλλιτεχνικής ΔημιουργίαςΟι δολοφόνοι10.000 €
1053976/ΑττικήΠολιτιστική Εταιρία EPOPSISΠΑΛΗΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΟΗΣΙΕΣ10.000 €
1066793/ΑττικήApparatus – Αστική μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαΟι Δούλες10.000 €
1076118/ΑττικήΘέαση Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαΤο μαύρο κουτί10.000 €
1084259/ΑχαḯαΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣΟ ΦΕΡΕΤΖΕΣ ΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΤΣΑΣ (Ή ΜΑΛΑΚΩΦ ΚΑΙ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ)10.000 €
1091207/ΗράκλειοΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟMODUS VIVENDI9.000 €
1106810/ΑττικήΘΙΑΣΟΣ ΑΝΤΑΜΑΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΒΕΡΩΦ8.000 €
111674/ΑττικήΘεατρικός οργανισμός Πρώτες ύλεςΠΩΣ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ7.000 €
ΣΥΝΟΛΟ 2.099.000

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη έκανε αμέσως αποδεκτή και εν τω συνόλω της την εισήγηση της Επιτροπής. Tο συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων του ΥΠΠΟΑ για την ενισχυση των επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του Ελεύθερου Θεάτρου, ανέρχεται στα 2.099.000 € (δύο εκατομμυρίων ενενήντα εννέα χιλιάδων Ευρώ)

  1. Επιχορηγήσεις και Παροχή Αιγίδας Δράσεων στον τομέα του Θεάτρου το 2020

Σε συνέχεια της πρόσκλησης του ΥΠΠΟΑ (μεαρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΣΠ/ ΔΠΤΚ/ 18487/247/112/14-01-2020) η Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου αφού μελέτησε διεξοδικά τα αιτήματα που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα, εισηγήθηκε ομόφωνα την επιχορήγηση με το συνολικό ποσό των 215.800 ευρώ και παροχή αιγίδας στους ακόλουθους φορείς :

ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΙΓΙΔΑΣ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (2020)
Α/αΑ.Μ. ΦΟΡΕΑΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑΔΡΑΣΗΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.4139ΑνεμόμυλοιOtto, mein liebe / Ασπασμοί εξ ΑθηνώνΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.000 €(δέκα χιλιάδων Ευρώ)ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΓΙΔΑΣ
2.3772Blow-UpΑγάπη: Ένα εργαστήριοΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 15.000 €(δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ)ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΓΙΔΑΣ
3.4050ΈωςΠέρασε ένας χρόνος – Αναβιώνοντας το θεατρικό μπουλούκι στα ΤζουμέρκαΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 15.000 €(δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ)
4.5334ArtFormΡέα Φραντζή [έξοδος]ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 20.000 €(είκοσι χιλιάδων Eυρώ)
5.4057Δέκα PlaybackΤο ατομικό γίνεται συλλογικόΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 14.000 €(δεκατεσσάρων χιλιάδων Eυρώ)ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΓΙΔΑΣ
6.449ΜεταξουργείοΜια ιστορία από τον τόπο μουΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 15.000 €(δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ)
7.6188ΡόζαΤο Σχολείο του θεατήΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 20.000(είκοσι χιλιάδων Eυρώ)
8.6210Γκραν ΓκινιόλΟμήρου Ιλιάδα ένας ιδιόρρυθμος πόλεμος στους δρόμους της ΘεσσαλονίκηςΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 8.000 €(οχτώ χιλιάδων Ευρώ)ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΓΙΔΑΣ
9.7018Θεάτρου Τέχνη ΣβούραΣαν …Να ήταν το ’21ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.800(τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων Eυρώ)
10.2001ΛωτοφάγοιΑιώνιοι έφηβοιΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 15.000 €(δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ)ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΓΙΔΑΣ
11.677Νέο Θέατρο ΘεσσαλονίκηςΟΙΚΟλογήματαΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 15.000 €(δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ)
12.4083ΔιασποράOpen LightΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 13.000(δεκατριών χιλιάδων Ευρώ)
13.3847ArtikaΜια θαυμάσια ημέραΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ16.000(δέκα έξι χιλιάδων Ευρώ)
14.4112ΠρόσωποSOLD OUTΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ19.000(δέκα εννιά χιλιάδων ευρώ)
15.4146The 3rd person theater groupΩδές -Μια ηρωική κραυγή σε μία αντιηρωική εποχήΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ16.000(δέκα έξι χιλιάδων ευρώ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ: 215.800 ευρώ

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη έκανε αμέσως αποδεκτή και εν τω συνόλω της την ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής, τόσο για το συνολικό ποσό των 215.800 ευρώ επιχορήγησης , όσο και για την παροχή αιγίδας στους 15 φορείς.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά στις 15 επιχορηγούμενες θεατρικές δράσεις, λόγω της υγειονομικής κρίσης, τα αρχικά χρονοδιαγράμματα πολλών εξ αυτών δεν κατέστη ή δεν καθίσταται δυνατόν να τηρηθούν. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς υλοποίησης που λαμβάνουν την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ, θα κληθούν να υποβάλουν, όπου χρειάζεται, επικαιροποιημένα στοιχεία (χρόνος και χώρος διεξαγωγής δράσης) σε ό,τι αφορά την πρότασή τους.

Τελικά, σε 2.314.800 ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων του ΥΠΠΟΑ για το Ελεύθερο Θέατρο και τις θεατρικές δράσεις των 15 φορέων.

Γιώργος Μαργαρίτης: «Την Πλάκα Μου Κάνω»

«Την Πλάκα Μου Κάνω» τραγουδά ο Γιώργος Μαργαρίτης σε μουσική του Αντώνη Κατινάρη και στίχους της Σίας Ροζάκη. Ενορχήστρωση, ακορντεόν, πιάνο: Νίκος Κούρος Μπουζούκια, μπαγλαμάς: Μανώλης Καραντίνης Μπάσο: Αντωνία Τσολάκη Τύμπανα: Αλέξανδρος Κούρος Κιθάρες: Δημήτρης ...