2.590.000 ευρώ από το ΥΠΠΟΑ για επιχορηγήσεις θεατρικών παραγωγών μονοετούς ή διετούς προγραμματισμού

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 2.590.000 ευρώ ανακοινώνονται σήμερα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ, για υλοποίηση θεατρικών παραγωγών μονοετούς προγραμματισμού 2021-2022 και διετούς προγραμματισμού 2021-2023.

Tο συνολικό ποσό των προτεινόμενων από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου, επιχορηγήσεων Μονοετούς και Διετούς Προγραμματισμού ανέρχεται στα 2.590.000€ ήτοι: (1.470.000€ + 1.120.000€ -560.000€ κατ’ έτος-). Για το οικονομικό έτος 2021 ανέρχεται στο ποσό των 2.030.000€ ήτοι : (1.470.000€ +560.000€).

Το ΥΠΠΟΑ, σε ό,τι αφορά τον θεσμό των επιχορηγήσεων θεάτρου έχει ως στόχους:

• Τη στήριξη, ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

• Την ενίσχυση της ελληνικής θεατρικής δραστηριότητας

• Τη στήριξη του έργου νέων δημιουργών

• Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

• Την παρουσίαση, προβολή και προώθηση του νεοελληνικού θεατρικού έργου

δοκίμων και νέων Ελλήνων συγγραφέων

• Την κινητικότητα των σχημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τη συμμετοχή τους σε διεθνή φεστιβάλ, προγράμματα και συνεργασίες, κατόπιν σχετικής επιλογής

• Την ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργειών μεταξύ καλλιτεχνών και καινοτόμων συνεργατικών καθώς και διατομεακών σχημάτων

• Την ανάπτυξη κοινού

• Τη στήριξη ολοκληρωμένων δράσεων κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που διευρύνουν το κοινό του θεάτρου και το φέρνουν σε επαφή με έργα υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας

• Την εξοικείωση και συμμετοχή των παιδιών και των νέων στον πολιτισμό

• Την προαγωγή της συμπεριληπτικότητας, της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας στον πολιτισμό, με έμφαση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

• Την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων, αποδοχή της διαφορετικότητας καθώς και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής

• Την ενίσχυση μοντέλων πολιτιστικής διαχείρισης, σχεδιασμού, παραγωγής και προβολής/διάχυσης βιώσιμων πολιτιστικών δράσεων

• Την ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια, με σκοπό την στήριξη και αξιοποίηση τοπικών πολιτιστικών θεσμών, τη συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας

• Την υποστήριξη με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας όπως ο τουρισμός, η παραγωγή πρωτοβουλιών που προάγουν τη συνεργασία κ.ά.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία αποτελείται από τους:

– Ειρήνη Μουντράκη, Πρόεδρο (Θεατρολόγο, Υπεύθυνη Δραματολογίου, Βιβλιοθήκης, Αρχείου και Διεθνών Σχέσεων Εθνικού Θεάτρου και δημιουργό του Greek Play Project)

– Γρηγόρη Ιωαννίδη, Αντιπρόεδρο (Κριτικό Θεάτρου, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών) και τα μέλη

– Αντώνη Βολανάκη (Εικαστικό – Επίκουρο Καθηγητή Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου)

– Αντιγόνη Καράλη (Δημοσιογράφο)

– Σάββα Πατσαλίδη (Ομότιμο Καθηγητή Θεατρολογίας του ΑΠΘ, Κριτικό θεάτρου)

– Θοδωρή Γκόνη (Σκηνοθέτη, Καλλιτεχνικό Δ/ντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας και του Φεστιβάλ Φιλίππων)

– Δήμο (Άκη) Δήμου (Θεατρικό Συγγραφέα)

η οποία διορίστηκε με την ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ/ 309988/ 25314/ 24662/819/07-06-2019 (ΦΕΚ 380/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-06-2019) Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΠΠΟΑ/49249/08-02-2021 (ΦΕΚ 101/Υ.Ο.Δ.Δ./12-02-2021) Υ.Α, ως αρμόδια για την αξιολόγηση των αιτημάτων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/6348/07-01-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιχορήγηση Επαγγελματικών Σχημάτων του Θεάτρου με σκοπό την υλοποίηση θεατρικών παραγωγών Μονοετούς ή Διετούς Προγραμματισμού, κατέθεσε, έπειτα από διαδοχικές συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν με τηλεδιάσκεψη λόγω των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για την μη μετάδοση του COVID-19, την τελική της πρόταση.

Χρέη εισηγητή χωρίς ψήφο άσκησε η κ. Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου αναπληρούμενη από την κυρία Άννα Καλαφατάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Θεάτρου & Χορού.

Οι προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω πρόσκληση καθώς και με το με ημ. 19/02/2021 Δελτίο Τύπου του ΥΠΠΟΑ περί παράτασης προθεσμίας για υποβολή προτάσεων για Επιχορήγηση και Παροχή Αιγίδας των Προσκλήσεων του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων και οι οποίες διαβιβάστηκαν από την Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου/Τμήμα Θεάτρου & Χορού, στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου για αξιολόγηση, ανέρχονται σε 274.

Η Επιτροπή προέκρινε προς επιχορήγηση τα ακόλουθα 79 (53 μονοετούς και 26 διετούς προγραμματισμού) αιτήματα που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης :

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΑΤΡΟΥ

(2021-2022)

Α/αΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
1.
ΠΥΡ
ONBEARRIDGEΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και ΙωάννιναΈναρξη: 01-03-2022
    Λήξη: 31-05-2023
35.000,00 €
2.ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΠΕRΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑSolarisΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην ΕλλάδαΈναρξη: 01-04-2022
    Λήξη: 22-05-2022
35.000,00 €
3.«Εταιρεία Θεάτρου Sforaris!»
ΑΙΜΑ ΣΤΟ ΑΙΜΑΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην ΕλλάδαΈναρξη: 01-01-2022
    Λήξη: 17-04-2022
35.000,00 €
4.PATARI PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΙΩΝΙΑ ΑΝΟΣΙΑΝομός ΑττικήςΈναρξη: 01-02-2022
    Λήξη: 30-04-2022 
20.000,00 €
5.ΕΠΤΑΡΧΕΙΑΒΑΚΧΕΣ μια συλλογική αφήγησηΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλειςΈναρξη: 02-10-2021
    Λήξη: 29-05-2022
35.000,00 €
6.Ομάδα ΝάμαΓάμοςΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και στην ΚύπροΈναρξη: 18-12-2021
    Λήξη: 31-05-2022 
45.000,00 €
7.ΟΜΑΔΑ CARTEL ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑΝομός ΑττικήςΈναρξη: 15-02-2022
    Λήξη: 15-05-2022
35.000,00 €
8.VEGA LYRAΕΚΛΕΙΨΗΝομός ΑττικήςΈναρξη: 03-02-2022
    Λήξη: 06-03-2022
35.000,00 €
9.“Ηθικόν Ακμαιότατον” Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού ΧαρακτήραΗ ΜΑΝΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλεις και στην ΚύπροΈναρξη: 01-01-2021
    Λήξη: 31-05-2022
35.000,00 €
10.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ «Εν δυνάμει»ΥΠΝΟΒΑΤΕΣΝομός Θεσσαλονίκης/Νομός Αττικής και ενδεχόμενη περιοδεία σε διάφορες ελληνικές πόλειςΈναρξη: 01-08-2021
    Λήξη: 30-04-2022
35.000,00 €
11.Εταιρία Θεάτρου ΑΤΤΙΣΘΗΡΙΩΔΙΑ (προσωρινός τίτλος) του Λάσλο ΚρασναχορκάιΠρωτότυπος τίτλος AnimalinsideΝομός Αττικής/συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλΈναρξη: 01-05-2021
    Λήξη: 31-05-2022
​​​45.000,00 € 
12.ΑΤΟΝΑΛ Α.Μ.Κ.Ε.Με τα ΔόντιαΝομός ΑττικήςΈναρξη: 01-03-2022
    Λήξη: 17-04-2022
35.000,00 €
13.ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣΝομός ΑττικήςΈναρξη: 12-11-2021
    Λήξη: 12-12-2021
35.000,00 €
14.ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΞΗΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΕΡΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑΝομός ΑττικήςΈναρξη: 01-09-2021
    Λήξη: 09-04-2022
45.000,00 €
15.ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥΧιτζάμπ ΦραπέΝομός Αττικής καθώς και παρουσίαση του έργου στο Βερολίνο (Θέατρο GRIPS)Έναρξη: 01-07-2021
    Λήξη: 30-04-2022
20.000,00 €
16.IN BETWEEN ART THEATRE COMPANYPassPortΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες ελληνικές πόλειςΈναρξη: 15-02-2022
    Λήξη: 15-04-2022
20.000,00 €
17.Θίασος ΚΑΝΙΓΚΟΥΝΤΑ-Προτσές (prozess)-Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαΟ Μισάνθρωπος του ΜολιέρουΝομός ΑττικήςΈναρξη: 01-01-2022
    Λήξη: 30-06-2022
35.000,00 
18.Zero Gravity Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαOn EgoΝομός ΑττικήςΈναρξη: 10-01-2022
    Λήξη: 10-04-2022
35.000,00 €
19.“Η Πάνδημος Ηώς ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”Ο Ορφέας στον ΆδηΝομός ΑττικήςΈναρξη: 01-11-2021
    Λήξη: 31-03-2022
35.000,00 
20.“ΕΝΤΡΟΠΙΑ” ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠολύ κακό για το τίποτα του Γουίλλιαμ ΣαίξπηρΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Λαμία και πιθανότατα ΚύπροςΈναρξη: 01-12-2021
    Λήξη: 17-04-2022
20.000,00 €
21.ΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΜΙΚΡΟΥΛΙ ΤΣΙΡΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΜΑΤΩΝDANCINGPLAGUE (ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ)Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικόΈναρξη: 04-03-2022
    Λήξη: 17-04-2022
20.000,00 €
22.One Plant Production
TheWeatherinEuropeΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στο εξωτερικόΈναρξη: 15-01-2022
    Λήξη: 30-04-2022
35.000,00 €
23.ΚΑΡΤ Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΖΑΝ ΑΝΟΥΙΓΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλειςΈναρξη: 09-02-2022
    Λήξη: 01-05-2022
20.000,00 €
24.ΠΛΕΥΣΙΣ χώρος προσωπικής ανάπτυξης χορευτικής και θεατρικής εμπειρίαςΑπουσία το σώμα τηςΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλΈναρξη: 06-11-2021
    Λήξη: 26-12-2021
20.000,00 €
25.4 FRONTALΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕΣΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλειςΈναρξη: 01-02-2022
    Λήξη: 01-04-2022
25.000,00 €
26.ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΑτσάλιΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλειςΈναρξη: 01-10-2021
    Λήξη: 02-01-2022
20.000,00 €
27.ΝΟΗΤΗ ΓΡΑΜΜΗΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙΤΕ/CONFESSΝομός Αττικής/ενδεχόμενη συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλΈναρξη: 02-04-2022
    Λήξη: 29-05-2022
20.000,00 €
28.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΓΩΚΥΡΙΑ ΚΛΑΪΝ του Νίκολας ΡάιτΝομός ΑττικήςΈναρξη: 15-12-2021
    Λήξη: 15-03-2022
35.000,00 €
29.Angelus NovusΛΟΥΝΑΝομός Θεσσαλονίκης/ενδεχόμενη περιοδεία σε πόλεις της Βόρειας ΕλλάδαςΈναρξη: 01-01-2022
    Λήξη: 31-12-2022
35.000,00 €
30.ΘΕΑΤΡΙΝΩΝ ΘΕΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΘΙΑΣΟΣΟ.Ε.Θ. – Σ.Ε.Η.Ο ΓΛΑΡΟΣ ΕΦΥΓΕ ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλεις και σε περιφερειακά φεστιβάλΈναρξη: 15-10-2021
    Λήξη: 30-12-2021
20.000,00 €
31.Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία θεατρικής τέχνης, ΔΡOMΟΣ ΜΕ ΔΕΝΤΡΑΟΡΕΣΤΕΙΑ: ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ Σημειώσεις για μια Ορέστεια στην πανδημίαΝομός ΑττικήςΈναρξη: 01-05-2021
    Λήξη: 30-10-2021 
35.000,00 €
32.“ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝ”ΠΕΡΣΕΣ του ΑΙΣΧΥΛΟΥΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικόΈναρξη: 01-10-2021
    Λήξη: 01-10-2022
35.000,00 €
33.ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΤο ΦθινόπωροΝομός Αττικής, ενδεχόμενη περιοδεία στην ΕλλάδαΈναρξη: 01-01-2022
    Λήξη: 24-04-2022
35.000,00 €
34.ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΤα τέσσερα πόδια του τραπεζιού του Ιάκωβου ΚαμπανέλληΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στα Δωδεκάνησα και στις ακριτικές περιοχές της ΕλλάδαςΈναρξη: 01-12-2021
    Λήξη: 31-03-2022
35.000,00 
35.QUADRAT Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρείαAmalia Melancholia, η βασίλισσα των φοινίκωνΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικόΈναρξη: 02-12-2021
    Λήξη: 31-12-2021
35.000,00 
36.ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΓΙΑΤΙ ΧΑΜΟΓΕΛΑΕΙ Η ΤΖΟΚΟΝΤΑ?Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλειςΈναρξη: 24-10-2021
    Λήξη: 15-05-2022
25.000,00 €
37.Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία και Μη Κυβερνητική Οργάνωση με διακριτικό τίτλο «Πλέγμα»Βάκχες UnderworldΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στη Γερμανία και στην ΟλλανδίαΈναρξη: 01-06-2021
    Λήξη: 30-05-2022
30.000,00 €
38.
Nova Melancholia
ΣεμπάστιανΝομός ΑττικήςΈναρξη: 10-03-2022
    Λήξη: 10-05-2022
20.000,00 €
39.SPECTRUM Αστική μη κερδοσκοπική εταιρείαΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝΝομός ΑττικήςΈναρξη: 24-02-2022
    Λήξη: 31-05-2022
20.000,00 €
40.ΑΛΚΗΑντιγόνη, μετέωρηΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλεις και στο εξωτερικόΈναρξη: 10-04-2022
    Λήξη: 10-09-2022
20.000,00 €
41.Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝΠοιος σκότωσε τον πατέρα μου, του Εντουάρ ΛουίΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλεις και συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλΈναρξη: 05-04-2022
    Λήξη: 15-05-2022
20.000,00 €
42.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣΝομός ΑττικήςΈναρξη: 01-10-2022
    Λήξη: 31-12-2022
20.000,00 €
43.Ars Moriendi (Αρς Μοριέντι) – Αστική Εταιρία Μη ΚερδοσκοπικήHumanitarium Νομός ΘεσσαλονίκηςΈναρξη: 01-11-2021
    Λήξη: 31-03-2022
20.000,00 €
44.ΓΚΡΑΝ ΓΚΙΝΙΟΛ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΗ ΑπειλήΝομός Θεσσαλονίκης/ ενδεχόμενη περιοδεία σε άλλες ελληνικές πόλειςΈναρξη: 01-11-2021
Λήξη: 31-03-2022
 20.000,00 €
45.Artika– Αστική Εταιρεία Πολιτιστική Μη ΚερδοσκοπικήΟ κόσμος κι εγώ – Θέατρο με χορό και μουσική για θεατές από 10 μηνώνΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικόΈναρξη: 01-06-2021
    Λήξη: 31-05-2022
20.000,00 €
46.ANIMA Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαΗ Μαντόνα με το Γούνινο ΠαλτόΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλειςΈναρξη: 01-02-2022
    Λήξη: 30-04-2022
20.000,00 €
47.ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΠΟΥΦΟΝΟΙΟ Μπέμπηςτης Βίλης ΣωτηροπούλουΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία και σε άλλες ελληνικές πόλειςΈναρξη: 01-01-2022
    Λήξη: 10-05-2022
20.000,00 €
48.ΓΚΑΦ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίςτου Χρόνη ΜίσσιουΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλεις Έναρξη: 02-04-2022
    Λήξη: 29-05-2022
20.000,00 €
49.UBUNTUΕΝRΟΝΝομός ΑττικήςΈναρξη: 14-02-2022
    Λήξη: 19-04-2022
20.000,00 €
50.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΑΝΑΕΞΙ στα ΔΩΔΕΚΑ (Β΄Κύκλος)Νομός ΑττικήςΈναρξη: 15-01-2022
    Λήξη: 31-05-2022
20.000,00 €
51.HIPPO (ΧΙΠΟ)Η Πόλη των Χαμένων ΡομπότΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικόΈναρξη: 10-10-2021
    Λήξη: 10-02-2022
20.000,00 €
52.ΌXI ΠAIZOYME Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρίαΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΟΥΡΑΝΟΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλειςΈναρξη: 15-04-2021
    Λήξη: 30-11-2021
20.000,00 €
53.The Greyblue Gap και ΜεταΘέατρο Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Sara(h) Μάνος ΛαμπράκηςΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία Θεσσαλονίκη και ΠάτραΈναρξη: 01-04-2002
    Λήξη: 30-04-2022
20.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ : 1.470.000 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΑΤΡΟΥ

(2021-2023)

Α/αΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
1.Ελληνική Εταιρεία ΘεάτρουBIA ΠΑΝΤΟΥ-3 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑ για τη διετία 2021-23Συγκεκριμένα :Μοτέλ 257  ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ«ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ»ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΚΑΛΜΠΑΡΗΝΕΟ ΕΡΓΟ (δεν αναφέρεται ο τίτλος)ΛΕΝΑ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥΝομός ΑττικήςΈναρξη: 10-02-2021
    Λήξη: 15-05-2023
60.000,00 €
2.ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΡΤΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΝΑ ΖΕΙΣ?Η ΤΡΙΚΥΜΙΑΟΙ ΔΕΛΦΙΝΟΙΝομός ΑττικήςΈναρξη: 01-09-2021
    Λήξη: 30-04-2023
60.000,00 €
3.ΧΩΡΟΣ-Αστική μη κερδοσκοπική εταιρείαMidnight movieΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑΝομός ΑττικήςΈναρξη: 01-11-2021
    Λήξη: 31-03-2023
50.000,00 €
4.ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ODCΒΑΚΧΕΣ του ΕυριπίδηTI NA KANOYME του Νικολάι ΤσερνισέφσκιΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ50.000,00 €
5.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΑΘΜΟΣ, ΘΕΑΤΡΟ (Μ.Κ.Ο.)ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΡΟΥΤΟ ΓΑΛΑ, ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΦΛΕΡΥΣΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στη ΘεσσαλονίκηΈναρξη: 28-01-2022
    Λήξη: 03-04-2022
50.000,00 €
6.ΔΟΛΙΧΟΣΝυχιάνγκΝέο ελληνικό έργο που θα προκύψει από τη Σχολή Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής του Θεάτρου Πορεία 2020-21Το ΚουκλόσπιτοΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε Ελλάδα και εξωτερικόΈναρξη: 15-09-2021
    Λήξη: 31-05-2023 
50.000,00 €
7.ΟΜΑΔΑ ΧΡΩΜΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘηβαϊκός Κύκλος:ΑντιγόνηΕπτά επί ΘήβαςΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην ΕλλάδαΈναρξη: 01-06-2021
    Λήξη: 30-09-2023
50.000,00 €
8.«Λυκόφως» Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαΕπαρχίαΗ Αγάπη Νομός Aττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην ΕλλάδαΈναρξη: 20-01-2021
    Λήξη: 30-05-2023
50.000,00 € 
9.ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤσέρνομπιλΠάντ’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπναΕπιστροφή στη ΡενςΤραγούδι από μακριά / Θαλάσσιο τείχοςΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην ΕλλάδαΈναρξη: 15-10-2021
    Λήξη: 09-04-2023 
50.000,00 € 
10.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑHomos, ή Όλοι στην ΕλλάδαΜια μέρα τον Οκτώβρη Τ’ αλλαγμένα κεφάλιαΤ’ αρνάκι έφαγε τον λύκοΝομός ΑττικήςΈναρξη: 08-10-2021
    Λήξη: 09-01-2022
​50.000,00 € 
11.«Μνήμη- Εταιρεία Θεάτρου, αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική»Αντιγόνη της Λούλου Ράτσκα (Lulu Raczka)Συναξάρι Ανδρέα Κορδοπάτη του Θανάση ΒαλτινούΤάξη (Class) των Iseult Golden and David HoranΗ Κασέτα της Λούλας ΑναγνωστάκηΝομός ΧανίωνΈναρξη: 01-01-2021
    Λήξη: 31-12-2022
50.000,00 €
12.Βιομηχανία Θεατρικών ΠραγμάτωνΚαλιγούλαςΜακμπέθΝέα Δραματουργία – ΔημιουργίαΠοιητική του σώματοςΝομός Αττικής, Νομός Αχαϊας/ενδεχόμενη περιοδεία στην ΕλλάδαΈναρξη: 01-05-2021
    Λήξη: 28-02-2023
40.000,00 €
13.ΕΤΑΙΡEΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ XAΠΙ ΕΝΤΛόγος – Ένας θρύλος, σήμεραΔεύτερη Γέννηση – Λεξικό βασικών εννοιώνΝομός ΑττικήςΈναρξη: 01-04-2021
    Λήξη: 30-05-2023
40.000,00 €
14.ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗΔΥΣΑΡΜΟΝΙΕΣΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑΝομός ΑττικήςΈναρξη: 01-11-2021
    Λήξη: 30-04-2023
40.000,00 €
15.Ιωάννα Μακρή – Ν. Διαμαντής και ΣίαΕλλάς – Βύρων – ΜπενάκηςΧιροσίμα Αγάπη μουΓλάροςΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικόΈναρξη: 01-10-2021
    Λήξη: 31-01-2023
40.000,00 €
16.ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικήΟ ΤζεμΝα ακούς το Χιόνι να πέφτειΟ καθένας πεθαίνει Μόνος τουΠετρόμπεης ΜαυρομιχάληςΝομός Αττικής/ενδεχόμενη παρουσίαση των παραγωγών στη ΘεσσαλονίκηΈναρξη: 23-10-2021
    Λήξη: 30-01-2022
40.000,00 €
17.ΜΙΚΡΟΣ ΝΟΤΟΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑFRIDA & ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥΠάσΠορτ -MIA ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΝομός Αττικής/ενδεχόμενη παρουσίαση της παραγωγής στο Θεσσαλικό ΘέατροΈναρξη: 01-11-2021
    Λήξη: 31-12-2021
40.000,00 € 
18.Passatempo Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρείαΕντός/Εκτός του Λεβιάθαν (προσωρινός τίτλος)Στο ελάχιστο φως (προσωρινός τίτλος)Καλή του ώρα, όπου και να ‘ναιΈντα ΓκάμπλερΕπαναστατικές μέθοδοι για τον καθαρισμό της πισίνας σαςΝομός ΘεσσαλονίκηςΈναρξη: 01-10-2021
    Λήξη: 30-06-2023
40.000,00 €
19.ΑλκμήνηΚαπετάν Μιχάλης του Ν. ΚαζαντζάκηΡαχήλ του Γρ. ΞενόπουλουΝομός ΑττικήςΈναρξη: 01-09-2021
    Λήξη: 31-01-2022
40.000,00
20.GOOTHEATERCOMPANY ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΥπέροχη κυρία ΜαργαρίταΘάνατος στη ΒενετίαΝομός ΑττικήςΈναρξη: 10-09-2021
    Λήξη: 31-05-2023
40.000,00 €
21.Καλλιτεχνική Εταιρία Θεάτρου – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΡΤΖΙΝΙΑΡΟΖΑ Η ΕΣΚΕΝΑΖΥΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΝομός ΘεσσαλονίκηςΈναρξη: 02-10-2021
    Λήξη: 14-11-2021
40.000,00 €
22.Elephas tiliensisΗ νύχτα της κουκουβάγιαςΖάχαρη στη ζάχαρηΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικόΈναρξη: 01-02-2022
    Λήξη: 30-04-2023
40.000,00 €
23.Ρέον – Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικήΚΟΚΑΛΟΠοιός φοβάται τη Βιρτζίνια ΓούλφΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικόΈναρξη: 10-01-2021
    Λήξη: 08-03-2021
40.000,00 €
24.Ομάδα ΠλάνηΗ Λεονί βιάζεται ή το όμορφο κακό του Ζώρζ ΦεντώΟι Υπάκουοι της Άννας ΕτιαρίδουΝομός Αττικής/ενδεχόμενη παρουσίαση των παραγωγών στη ΘεσσαλονίκηΈναρξη: 01-11-2021
    Λήξη: 01-04-2023
30.000,00 €
25.BLIND SPOT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑALEX(Α) Μέρος Β’: Πόλη / ΚράτοςYOUTHQUAKE
Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε Ελλάδα και εξωτερικόΈναρξη: 01-09-2021
    Λήξη: 31-05-2022
20.000,00 €
26.ΕΦΑΜΙΛΛΟΝ Αστική μη κερδοσκοπική εταιρείαΘηβαΐδαGPS DRAMA ΠατησίωνΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην ΕλλάδαΈναρξη: 01-09-2021
    Λήξη: 31-07-2022
20.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : 1.120.000,00 €(560.000 € κατ’ έτος)