Καλή Ανάσταση& Καλό Πάσχα

Η ΓΕΦΥΡΑ σας εύχεται 

Καλή Ανάσταση& Καλό Πάσχα